XL-BYG logo

SAINT-GOBAIN WEBER CEMPEXO FACADEMALING HVID 10 KG

WEBER CEMPEXO MURFARVE HVID

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

248,-pr. SP
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 SP )

På lager til levering

Leveringstid: 6-10 hverdage

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

Cempexo facademaling hvid 10 KG

Stærk og holdbar cementbaseret diffusionsåben maling der tillader muren at ånde. Klar til brug, skal kun tilsættes vand. Både til indvendig og udvendig brug. Forbrug 0,25-0,50 kg. Pr. m²

Info og dokumenter

Specifikationer

Varenummer5363447
ProdukttypeFacademaling
Størrelse10 KG
Leverandør Nummer10162
EAN 15702591056125
Lev. Varenr.5200812985
SikkerhedssætningerP101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Nettovægt (KG)10
FarveHvid
ModelCempexo
BB Varegruppe ID3090
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set