PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Bygningsreglementet BR18

Bliv klogere på BR18 og ændringer fra BR15Nyt bygningsreglement BR18

Det nye bygningsreglement BR18 trådte i kraft pr 1. januar 2018 med en overgangsperiode indtil 30. juni 2018. I overgangsperioden vil man som bygherre selv kunne bestemme om byggetilladelsen søges efter BR15 eller BR18. Efter den 30. juni 2018 er det kun BR18, der kan benyttes.

Ændringer i Bygningsreglementet BR18 i forhold til BR15

  • Strukturel ændring
  • Opdeling i krav tekst og vejledningstekst
  • BR15 kapitelinddeling 8 stk. afløses i BR18 af emneopdeling i alt 22 stk.
  • Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. Frem til den 31. december 2019 kan man vælge at få byggesagsbehandlet brand- og statiske forhold hos kommunen, hvis ikke der er tilknyttet en certificeret statiker eller brandrådgiver på byggesagen.

Ny procedure for bygge- og ibrugtagningstilladelse

  • Teknisk byggesagsbehandling fjernes fra kommunerne. Dette gøres for at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse
  • En ny certificeringsordning hvor certificerede rådgivere får ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. Kommunalbestyrelsen vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i 10 % af disse sager.
  • Certificering af personer der skal dokumentere/kontrollere overholdelse af statiske krav i konstruktionsklasse 2-4. Statiske krav i konstruktionsklasse 1 kontrolleres af kommunen.
  • Certificeringsordning af personer der skal dokumentere/kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i brandklasse 2-4. Brandforhold i brandklasse 1 kontrolleres af kommunen.
  • 3. parts kontrol af statisk- eller brandteknisk dokumentation. (certificerede rådgivere)
XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk