PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

10 vigtigste ændringer i AB18

AB18 - hvad betyder de nye standardvilkår i byggeriet for dig?

I starten af 90’erne trådte AB 92 i kraft. Målet var at sikre klare linjer i aftaler mellem byggeriets parter og forhindre tvister. Nu godt 25 år senere er vilkårene blevet børstet af og opdateret til det nye årtusind. Her får du 10 af de vigtigste nyskabelser i AB18, ifølge advokat Christian B. Prophet-Rannow.

Verden har ændret sig meget siden starten af halvfemserne, og det samme har byggebranchen. Nye teknologier, nye måder at arbejde på og ny lovgivning er kommet til. AB18 indfører helt nye aftalevilkår og udbygger de eksisterende fra AB 92, så aftalen fremstår tidssvarende og passer til den måde, man arbejder på i byggeriet i dag.

Læs de samlede AB18-vilkår her.

10 skarpe fra advokaten

Det kan imidlertid være uoverskueligt at sætte sig ind i det nye regelsæt. Vi har derfor snakket med advokat Christian B. Prophet-Rannow, som har udpeget ti af de ændringer, som har størst betydning for dig i dit arbejde.

1. Bedre udbudsmateriale til dig

Godt nyt. De nye AB18-vilkår strammer kravene til udbudsmaterialet, der fremover skal være præcist ift. opgavens ydelser og vilkår. Det understreges med de nye AB 18-vilkår, at du skal have et klart grundlag for at beregne dit tilbud.

2. Frem med forbeholdene

Når du afgiver tilbud, er det vigtigt, at dine evt. forbehold fremgår tydeligt og samlet. Hvis ikke de fremgår tydeligt og samlet, risikerer du selv at komme til at betale for eventuelt ”ekstraarbejde”.

3. Projektgennemgang er obligatorisk

Som noget nyt skal både, bygherre, rådgiver og entreprenør fremover deltage i en projektgennemgang før udførelsen af arbejdet påbegyndes – hvis ikke du deltager, betragtes det som en mangel.

4. Styr på tiden

Der stilles nu detaljerede krav til tidsplanen for arbejdets gennemførelse. Hvis bygherren har hyret flere entreprenører, skal han udarbejde en samlet arbejdsplan, inden arbejderne påbegyndes.

Såfremt du har indsigelser, skal du informere bygherren skriftligt inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen.

5. Klar til vinter

Ifølge AB18 skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger, som f.eks. arbejdsbelysning, anses for indeholdt i dit tilbud, mens vejrligsbestemte vinterforhold, f.eks. snerydning, kan kræves betalt som et ekstraarbejde.

6. Ændringer i arbejdet

Bygherren har som hovedregel ret til at forlange ændringer i arbejdet, ligesom du har krav på at udføre dem. Hvis arbejdet går til en anden, kan du evt. forlange økonomisk kompensation.

7. Få betaling to gange om måneden

Som entreprenør eller håndværker har man efter AB18 ret til betaling to gange hver måned for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er hhv. udført og leveret.

8. Kvalitetssikring

Du skal kvalitetssikre egne ydelser. Et godt råd er at tage fotografier af det udførte arbejde, så du kan bruge fotografierne som dokumentation.

9. Nye metoder og materialer

Hvis du har planer om at anvende materialer og metoder, der ikke er gennemprøvede, skal du informere bygherren skriftligt. Ellers kan du sidde med et stort økonomisk ansvar.

10. Få det på skrift!

Ikke en nyhed, men stadig værd at huske: AB18 er en frivillig aftale, der skal være aftalt mellem parterne for at være gældende. Og det er altid et godt råd at få det på skrift!

advokat Christian B. Prophet-Rannow 

Vil du vide mere?

Find en dybdegående sammenfatning af ændringerne på advokatfirmaet Skau Reipurth & Partneres hjemmeside.

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk