XL-BYG logo

Artikel

XL-BYG Cirkulært Tegl

I XL-BYG bidrager vi til genbrug af tegl fra byggepladser. Teglstenene genbruges ved, at vi henter brugte teglsten på byggepladser og sælger dem videre i XL-BYG Ryomgård.