PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Varmepumper

Alt om 
varmepumper med XL-BYG

En varmepumpe er et populært valg, når det gamle olie- eller naturgasfyr skal udskiftes. Også el-opvarmede boliger opnår store besparelser på skift til en varmepumpe. Økonomisk og miljømæssigt gør en varmepumpe en stor forskel.

Hvad er en varmepumpe?

 • Varmepumper udnytter den energi, der naturligt findes i jorden eller luften udenfor til at opvarme boligen.
 • De er et miljøvenligt alternativ til traditionelle opvarmningsformer som fx olie.

Hvordan virker en varmepumpe

 1. Anlægget består af en del udenfor, der optager energien i jorden eller luften.
 2. Energien transporteres så hen til den del, som findes inde i boligen, hvor den tilføres strøm og dermed omsættes til så høj en temperatur, der ønskes i boligen.

Varmepumpens effektivitet/virkningsgrad

Virkningsgraden viser forholdet mellem den tilførte energi (el) og den afgivne energi (varme).

Effektiviteten er en værdi, der viser, hvor mange gange mere energi varmepumpen afgiver i forhold til, hvor meget den forbruger.

Der er 2 forskellige virkningsgrader:

COP-værdi og SCOP-værdi

COP-værdien viser virkningsgraden ved bestemte temperaturer (måles altid ved en udendørstemperatur på 7 grader og en indendørstemperatur på 20 grader).

SCOP-værdien viser virkningsgraden for temperaturer fordelt over et helt år og kaldes derfor også den årlige virkningsgrad.

De bør kigge efter en pumpe med en høj SCOP-værdi.

Det gælder også, selvom den er lavere end COP-værdien, for den viser kun, hvor god varmepumpen er ved en udendørstemperatur på 7 grader, hvor vejret i Danmark ofte er koldere.

Varmepumper er også energimærkede med A+ osv., som du kender det fra hårde hvidevarer.

Vidste du for øvrigt, at en varmepumpe typisk opvarmer 3 til 4 gange mere end en elradiator – uden at bruge mere strøm? En varmepumpe kan altså virkelig være en god investering.

Forskellige typer varmepumper

Man taler typisk om tre forskellige slags varmepumper:

 • Jord til vand (jordvarme)
 • Luft til vand
 • Luft til luft

Jord til vand

 • En jordvarmepumpe udnytter energien, der findes i jordens øverste lag, og omsætter den til varmt vand.
 • Det opvarmede vand sendes til en radiator eller gulvvarme.
 • Anlægget fungerer derfor både som primær opvarmningskilde og til varmt brugsvand.
 • Ved en ny type jordvarmepumpe, også kaldet vertikal jordvarme, graves slanger ca. en meter ned i jorden – normalt sådan, at de ligger vandret. Der vil typisk være brug for omkring 300 m2.
  • Arealet med jordslangerne bør ikke beplantes eller bebygges, så en græsplæne er et oplagt sted.
  • Varmepumpen (indedelen) er på størrelse med et køleskab og stilles op indenfor, fx i kælderen.
  • Jordvarmeanlægget er en større investering end andre varmepumper, men giver til gengæld også den største besparelse.
  • NB! Risikoen ved at etablere vertikal jordvarme er, at denne ikke virker efter hensigten. I Danmark har vi endnu ikke fået nævneværdige eksempler på projekter, hvor vertikal jordvarme har været en succes.

OBS: Der skal søges tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg hos kommunen.

Luft til vand

 • En luft til vand-varmepumpe udnytter energien i udeluften og omsætter den til varmt vand.
 • Den kræver også vandbårne radiatorer eller gulvvarme.
 • Anlægget giver både rumvarme og varmt brugsvand.
 • Varmepumpen (her: udedelen) placeres uden for din bolig i en bred boks omkring 1 meter høj.
 • Udedelen bør placeres mindst 5-10 meter fra skel, da pumpen ikke er lydløs.
 • Anlægget består typisk af en lille indedel med styreelektronik.
 • Denne pumpe er billigere at installere end jordvarmepumpen og kræver mindre plads, men den er næsten lige så effektiv.

Luft til luft

 • En luft til luft-varmepumpe udnytter energien i udeluften og blæser den ind i huset som opvarmet luft.
 • Den kræver ikke radiatorer.
 • Dette anlæg kan kun give rumvarme.
 • Udedelen består af en ventilator, der sættes op uden på selve boligen.
 • Indedelen er en blæser, der placeres i et stort sammenhængende rum.
 • Du kan ikke varme et helt hus op med et enkelt anlæg. Hvis du vil gøre det, skal der som regel flere varmepumper til.
  • Der findes dog enkelte producenter, der laver en type varmepumpe, hvor flere enheder indendørs kan kobles til udedelen, så opvarmningen kan opnås i flere rum.
 • Nogle luft til luft-varmepumper kan også bruges omvendt som aircondition til at køle boligen om sommeren.
 • Den er billigere i anskaffelse og egner sig godt til fritidsboliger uden radiatorer.

Tip: Udedelen skal placeres, så den kan få så meget luft igennem som muligt. Derved opnår man, at varmepumpen kan arbejde så effektivt som muligt, og man kan få den bedste besparelse. Indedelen bør placeres, så den dækker så stort et areal som muligt. 

Økonomi

Der er mange vilkår, der afgør rentabiliteten af installationen af varmepumpe, såsom anlæggets størrelse og kvalitet samt de faktiske forhold.

Tilbagebetalingstiden bestemmes blandt andet af:

 • Din tidligere varmekilde.
 • Hvor velisoleret og tæt din bolig er.
 • Størrelsen af din bolig.
 • Typen af varmepumpe.
 • Pumpens virkningsgrad.
 • Hvor ofte du vedligeholder din varmepumpe.

Som en tommelfingerregel siger man, at en varmepumpe er:

 • Typisk 50-75 procent billigere end elvarme.
 • Ca. 50 procent billigere end et gammelt oliefyr.
 • Omkring 40-50 procent billigere end et gammelt naturgasfyr.

Fordele og ulemper ved varmepumper som opvarmningskilde

Fordele:

 • Mere miljøvenligt end olie og naturgas.
 • Der spares på varmeregningen.
 • Du skal ikke huske at bestille olie eller brændsel. Anlægget kører automatisk.
 • Kræver ikke konstant tilsyn eller vedligeholdelse – kun et årligt servicetjek.
 • Indeklimaet forbedres, og risikoen for fugt og svamp mindskes.

Ulemper:

 • Varmepumper ikke CO2-neutrale, da de bruger el.
 • Jordvarmeanlæg kræver et meget stort areal til installationen.
 • Luft til luft-varmepumper kan støje.
 • Boligen skal være godt isoleret – undersøg om en efterisolering er en god investering i forbindelse med installationen af varmepumpe.

Tip: Varmepumper bruger el og dermed bidrager de som udgangspunkt til CO2-udledning, men du kan ved at installere solceller eller ved at købe vindmøllestrøm fra dit elselskab gøre opvarmningen CO2-neutral.

Sådan gør du

Få en autoriseret installatør eller energivejleder til at gennemgå din bolig og råde dig til den rette type varmepumpe og indhent derefter tilbud fra flere installatører. Du kan eventuelt vælge en installatør fra Håndværkerlisten på Energistyrelsens side: Sparenergi.dk. Energistyrelsen anbefaler, at man vælger en varmepumpe, der er optaget på deres Varmepumpeliste.

Husk: Det er ikke tilladt selv at installere en varmepumpe.

Søg om tilskud

Tilskud fra energiselskaberne

Mange energiselskaber giver tilskud til en varmepumpe, da den nedsætter energiforbruget. Du kan selv vælge energiselskab – det behøver ikke være dit eget. Husk dog, at aftalen med energiselskabet skal underskrives FØR aftalen med installatøren indgås for at være gyldig.

Tilskud til elafgift

Du kan kun få tilskud til elafgift, hvis elvarme er den primære varmekilde i din helårsbolig (som den er ved en varmepumpe). Du kan få en nedsættelse af elafgiften på det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året. Du skal huske at angive din bolig som el-opvarmet i BBR-meddelelsen samt oplyse din elselskab om, at du bruger elvarme fra en varmepumpe.

Håndværkerfradrag

Du kan få fradrag for arbejdslønnen til installationen af varmepumpe, men ikke for selve varmepumpen. Faktisk har hver person i husstanden, der er fuldt 18 år inden årets udgang, ret til et fradrag på 15.000 kr. – der spares 5.000 i skat. Vær dog opmærksom på, at du kun kan benytte dig af dette fradrag til og med den 31. dec. 2014, hvor installationen skal være fuldført.

Energistyrelsens liste over godkendte varmepumper

Hos energistyrelsen kan du finde en liste over de forskellige typer varmepumper og deres effektivitet (SCOP-værdi). Alle varmepumperne er testet af et uafhængigt testlaboratorium, og listen viser kun varmepumper, der opfylder alle lovkrav. Når man vælger en varmepumpe fra Varmepumpelisten, er betingelserne for at være tilskudsberettiget for øvrigt opfyldt. Du kan finde listen på www.sparenergi.dk under ’Værktøjer´. Vær dog opmærksom på, at ikke alle mærker på det danske marked er med på listen endnu, selvom de kan være gode nok, da laboratorietesten er meget dyr, og Varmepumpelisten er en frivillig ordning.

Produkter:  0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man. - fre. kl. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk