RUM
BYGGER
Safety

PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Varmepumper

Alt om varmepumper med XL-BYG

En varmepumpe er et effektivt og miljøvenligt varmesystem, og skal olie-/gasfyret eller pillefyret udskiftes, er det den helt rigtige løsning. Også el-opvarmede boliger opnår store besparelser ved at skifte til en varmepumpe. Økonomisk og miljømæssigt gør en varmepumpe en stor forskel.

Hvad er en varmepumpe?

 • Varmepumper udnytter den energi, der naturligt findes i jorden eller luften udenfor, til at opvarme boligen.
 • Ved at udnytte den gratis og vedvarende energiressourcer til opvarmning får du en meget miljøvenlig og effektiv varmeløsning. Solen leverer op til 75 % af energien til varmepumpen.
 • De er et miljøvenligt alternativ til traditionelle opvarmningsformer som fx olie, gas og el.

Hvordan virker en varmepumpe

 1. Anlægget består af en udvendig del, der optager energien i jorden eller luften udenfor.
 2. Energien transporteres så ind til den indvendige del, som omsætter varmen til den temperatur, der ønskes i boligen.

Varmepumpens effektivitet/virkningsgrad

Virkningsgraden viser forholdet mellem den tilførte energi (el) og den afgivne energi (varme).

Effektiviteten er en værdi, der viser, hvor mange gange mere energi varmepumpen afgiver i forhold til, hvor meget den bruger.

Der er 2 forskellige virkningsgrader:

COP-værdi og SCOP-værdi

COP-værdien viser virkningsgraden ved bestemte temperaturer (måles altid ved en udendørstemperatur på 7 grader og en indendørstemperatur på 20 grader). (COP-værdien bruges ikke længere på luft til luft varmepumper).

SCOP-værdien angiver den landebaserede, gennemsnitlige virkningsgrad justeret for sæsonudsving i udetemperaturen. Derved får du et væsentligt mere retvisende billede af varmepumpens virkningsgrad.

Du bør kigge efter en pumpe med en høj SCOP-værdi, som er gældende for Danmark (grøn zone).

Det gælder også, selvom den er lavere end COP-værdien. Den viser nemlig kun, hvor god varmepumpen er ved en udendørstemperatur på 7 grader. Vejret i Danmark er imidlertid ofte koldere.

Varmepumper er også energimærkede med A+ osv., som du kender det fra hårde hvidevarer.

Vidste du for øvrigt, at en varmepumpe typisk opvarmer 4 gange mere end en elradiator – uden at bruge mere strøm? En varmepumpe kan altså give en stor besparelse, og være en meget god investering.

Forskellige typer varmepumper

Man taler typisk om tre forskellige slags varmepumper:

 • Jord til vand (jordvarme)
 • Luft til vand
 • Luft til luft

Jord til vand

 • En jordvarmepumpe udnytter energien, der findes i jordens øverste lag, og omsætter den til varmt vand.
 • Det opvarmede vand sendes til en radiator eller gulvvarme.
 • Anlægget fungerer derfor både som primær opvarmningskilde og til varmt brugsvand.
 • Ved en ny type jordvarmepumpe, også kaldet vertikal jordvarme, graves slanger minimum 1 meter og med 1,3 meter i afstand. Der skal som hovedregel nedlægges jordslanger på et areal, der er dobbelt så stort som boligen. Der vil typisk være brug for omkring 300 m2.
  • Arealet med jordslangerne bør ikke beplantes eller bebygges, så en græsplæne er et oplagt sted.
 • Varmepumpens indvendige del er på størrelse med et højskab. Den stilles oftest der, hvor det gamle olie/gasfyr stod.
 • Jord til vand-anlægget kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme. (Gulvvarme er bedst, da det ikke kræver så høj fremløbstemperatur på vandet).

OBS: Der skal søges tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg hos kommunen.

Luft til vand

 • En luft til vand-varmepumpe udnytter energien i udeluften og omsætter den til varmt vand.
 • Den kræver derfor vandbårne radiatorer eller gulvvarme. (Gulvvarme er bedst, da det ikke kræver så høj fremløbstemperatur på vandet).
 • Anlægget giver både rumvarme og varmt brugsvand.
 • Udedelen placeres uden for din bolig i en bred boks omkring 1 meter høj. Den bør placeres mindst 5-10 meter fra skel, da pumpen ikke er lydløs. Nyere pumper har dog et væsentligt lavere lydniveau og kan derfor stå tættere på skel.
 • Anlæggets indedel er på størrelse med et højskab.
 • Denne pumpe er billigere at installere end jordvarmepumpen og kræver mindre plads, men den er næsten lige så effektiv.

Luft til luft

 • En luft til luft-varmepumpe udnytter energien i udeluften, trækker rumluften igennem indedelen og blæser den ind i huset som opvarmet luft.
 • Den kræver ikke radiatorer.
 • Dette anlæg kan kun bruges til rumopvarmning.
 • Udedelen skal placeres uden for huset, hvor den bedst kan stå, uden at være i vejen.
 • Indedelen er en blæser, der placeres i et stort sammenhængende rum.
 • Du kan normalt ikke varme et helt hus op med en varmepumpe. Der skal som regel flere varmepumper til.
  • Der findes dog enkelte producenter, der laver multi-split varmepumper, hvor flere indedele kan kobles på en udedel, så der kan opvarmes flere rum. Ofte er det dog billigere med to udedele.
 • Næsten alle luft til luft-varmepumper kan også bruges omvendt som aircondition til at køle boligen om sommeren.
 • Den er billig i anskaffelse og kan være tjent hjem allerede efter halvandet til to år. God som suppleringsvarme til dit olie-/gasfyr eller som varmekilde i din fritidsbolig.
 • De fleste varmepumper har en sommerhusfunktion, så de kan holde fx 8-10 grader, når du ikke er i sommerhuset, men vil holde det frostfrit.

Tip: Udedelen skal placeres, så den kan få så meget luft igennem som muligt. Derved opnår man, at varmepumpen kan arbejde så effektivt som muligt, og man kan få den bedste besparelse. Indedelen bør placeres, så den dækker så stort et areal som muligt.

Økonomi

Der er mange vilkår, der afgør rentabiliteten af installationen af en varmepumpe, såsom anlæggets størrelse og kvalitet samt de faktiske forhold.

Tilbagebetalingstiden bestemmes blandt andet af:

 • Din tidligere varmekilde.
 • Hvor velisoleret og tæt din bolig er.
 • Størrelsen af din bolig.
 • Typen af varmepumpe.
 • Pumpens virkningsgrad.
 • Hvor ofte du vedligeholder din varmepumpe.

Som en tommelfingerregel siger man, at en varmepumpe er:

 • Typisk 50-75 procent billigere end elvarme.
 • Ca. 50 procent billigere end et gammelt oliefyr.
 • Omkring 40-50 procent billigere end et gammelt naturgasfyr.

Fordele og ulemper ved varmepumper som opvarmningskilde

Fordele:

 • Mere miljøvenligt end olie og naturgas.
 • Der spares på varmeregningen.
 • Du skal ikke huske at bestille olie eller brændsel. Anlægget kører på el, som snart kun kommer fra vedvarende energi.
 • Kræver ikke konstant tilsyn eller vedligeholdelse – kun et årligt servicetjek. (Gælder ikke de fleste luft til luft-varmepumper, der har under 1 kg. kølemiddel).
 • Indeklimaet forbedres, og risikoen for fugt og svamp mindskes.

Ulemper:

 • Jordvarmeanlæg kræver et meget stort areal til installationen.
 • Luft til luft-varmepumper kan støje.
 • Boligen skal være godt isoleret – undersøg om en efterisolering er en god investering i forbindelse med installationen af varmepumpe.

Tip: Varmepumper bruger el og dermed bidrager de som udgangspunkt til CO2-udledning, men du kan ved at installere solceller eller ved at købe vindmøllestrøm fra dit elselskab gøre opvarmningen CO2-neutral.

Sådan gør du

Få en autoriseret installatør eller energivejleder til at gennemgå din bolig og råde dig til den rette type varmepumpe og indhent derefter tilbud fra flere installatører. Du kan eventuelt vælge en installatør fra Håndværkerlisten på Energistyrelsens side: Sparenergi.dk. Energistyrelsen anbefaler, at man vælger en varmepumpe, der er optaget på deres Varmepumpeliste.

Husk: Det er ikke tilladt selv at installere en varmepumpe.

Søg om tilskud

Tilskud fra energiselskaberne

Mange energiselskaber giver tilskud til en varmepumpe, da den nedsætter energiforbruget. Du kan selv vælge energiselskab – det behøver ikke være dit eget. Husk dog, at aftalen med energiselskabet skal underskrives, FØR du køber anlægget for at være gyldig.

Du kan søge energitilskud til en luft til luft-varmepumpe.

Tilskud til elafgift

Du kan kun få tilskud til elafgift, hvis elvarme er den primære varmekilde i din helårsbolig (som den er ved en varmepumpe). Du kan få en nedsættelse af elafgiften på det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året. Du skal huske at angive din bolig som el-opvarmet i BBR-meddelelsen samt oplyse dit elselskab om, at du opvarmer boligen med varmepumpe.

Håndværkerfradrag

Du kan få fradrag for arbejdslønnen til installationen af varmepumpen, men ikke for selve varmepumpen. Faktisk har hver person i husstanden, der er fyldt 18 år inden årets udgang, ret til et fradrag på 12.000 kr. Installationen skal være fuldført.

OBS! Lovforslaget er endnu ikke blevet vedtaget, men ifølge SKAT vil det efter planen ske i sidste del af februar 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018.(Den bliver også gjort permanent.) Får du i den periode udført fradragsberettiget arbejde og vil bruge fradraget, skal du altså gemme din kvittering.

Energistyrelsens liste over godkendte varmepumper

Hos energistyrelsen kan du finde en liste over de forskellige typer varmepumper og deres effektivitet (SCOP-værdi). Alle varmepumperne er testet af et uafhængigt testlaboratorium, og listen viser kun varmepumper, der opfylder alle lovkrav for at være tilskudsberettiget. Du kan finde listen på Sparenergi.dk under Værktøjer. Vær dog opmærksom på, at ikke alle mærker er med på listen, da det er en frivillig ordning.

XL-BYG kan hjælpe med at få energitilskud til de luft til luft varmepumper, der sælges i XL-BYG. Skema til ansøgning om energitilskud

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk