RUM
BYGGER
Safety

PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Alt om træbeskyttelse

 Infografik om træbeskyttelse

 

 

Alt om træbeskyttelse til udvendigt træværk

Intro til træbeskyttelse

Vores gavle, plankeværker, skure og meget andet er ofte af træ, som skal stå model til meget i vores hårde klima. Det bliver nedbrudt og ødelagt af vind og vejr, hvis det ikke vedligeholdes.Her får du alt at vide om brugen af træbeskyttelse, så du ved, hvordan du skal bære dig ad. Du får også et par gode råd med på vejen om miljø og sikkerhed, så du beskytter dig selv og naturen.

Brug af træbeskyttelse

Hvorfor bruge træbeskyttelse?

Hvis dit træværk skal holdes sundt og flot længe, skal det vedligeholdes med træbeskyttelse.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør det?

      
 • Træværket bliver ødelagt og grimt.
 •     
 • Udvendigt træværk er konstant udsat for regn, fugt og sol, der nedbryder træet.
 •     
 • Fugt trænger ind i træet, så det angribes af råd og svamp.
 •     
 • Solens UV-stråler nedbryder træets cellestruktur.
 •     
 • Sne, regn og vind eroderer de nedbrudte cellelag.

Hvordan virker træbeskyttelse?

Træbeskyttelse trænger ind i træet og gør det modstandsdygtigt.
      
 • Den leder vandet væk og hindrer en konstant fugtning.
 •     
 • Luftophobninger ventileres bort, så overfladen kan ”ånde”.
 •     
 • Beskyttelsen forhindrer fugt, blæst og UV-stråler i at trænge igennem overfladen.
 •     
 • Den indeholder typisk pesticider, der bekæmper svamp og skadedyr.
Bemærk: Linolie og trætjære beskytter træet uden at indeholde pesticider.

Hvilke typer findes der?

 Du kan vælge mellem 3 typer træbeskyttelse:

      
 • Transparent (farveløs/gennemsigtig)
 •     
 • Halvdækkende
 •     
 • Heldækkende

Transparent træbeskyttelse

      
 • Den bevarer træets naturlige glød og lader dets årer træde igennem.
 •     
 • Den trænger ind i træet og danner en tynd film.
 •     
 • Den beskytter mindre, så behandlingen skal gentages oftere.

Halv- og heldækkende træbeskyttelse

      
 • Jo mere farvepigment, jo bedre og længere beskytter den.
 •     
 • Den minder mere om maling og kan også bruges til farveskift.
 •     
 • Den laver en beskyttende hinde omkring træet.
 •     
 • Den stiller større krav til underlaget, så det skal være helt afrenset, før det behandles.
 •     
 • Har du først behandlet træet med halv- eller heldækkende beskyttelse, skal du blive ved med det.

Tommelfingerreglen

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige type træbeskyttelse.
      
 • Hvis overfladen er sund og glat, kan den bære en heldækkende beskyttelse.
       
  • Det gør den flotte overflade mere synlig.
  •     
  • Træværket holdes sundt i længere tid.
 •     
 • Hvis overfladen er dårlig og mørnet, skal den have en transparent beskyttelse.
       
  • Den trænger dybere ind i træet.
  •     
  • Det er nemmere at genbehandle træværket.

Hvornår skal træværket behandles?

Det er vigtigt, at du behandler træet i det rigtige vejr og temperatur.

Undgå fugtigt vejr

      
 • Træbeskyttelse holder ikke godt, hvis den kommer på i fugtigt vejr og vådt træ.
 •     
 • Hvis det har regnet, er den yderste del af træværket mættet med vand.
 •     
 • Er træet vådt, kan træbeskyttelsen ikke suge sig ind i det og hæfter sig ikke til overfladen.
 •     
 • Træbeskyttelsen kan desuden lukke fugten inde i træet, som senere kan danne råd og svamp.
 •     
 • Når det har regnet, skal der gå et par dage med tørt og solrigt vejr, før du behandler træet.

Sørg for, at det er lunt og tørt

      
 • Det er bedst at behandle træværket, når temperaturen ligger mellem 10-25o.
 •     
 • Behandlingen skal ske, efter morgenduggen er væk fra overfladerne, og før aftenduggen falder.
 •     
 • Luftfugtigheden skal være under 80 %.
 •     
 • Husk at medregne de 4-5 timer, det tager for træbeskyttelsen at tørre helt.
 •     
 • Det bedste tidspunkt er typisk mellem kl. 11-15.

Undgå direkte sol og varme

      
 • Det må heller ikke være for varmt, når du behandler træet.
 •     
 • Træbeskyttelsen kan nemlig nå at tørre, før den trænger godt ind i træet.
 •     
 • Solens stråler kan nå at nedbryde træbeskyttelsen, inden den er helt tør.
 •     
 • Det er derfor bedre at behandle træet i det tidlige efterår end på en varm sommerdag.

Tider på året

De her måneder anbefales generelt, hvis der har været en periode med tørvejr.
      
 • Slutningen af maj eller begyndelsen af juni.
 •     
 • Slutningen af august eller begyndelsen af september.

Hvor længe holder behandlingen?

Det er meget forskelligt, hvor ofte du skal gentage behandlingen, for det afhænger fx af:
      
 • Hvor udsat træværket er for vind og vejr.
 •     
 • Hvilken retning træet vender mod.
       
  • Sydvendt træværk skal fx behandles tiere end nordvendt pga. solen.
 •     
 • Hvor grundige de tidligere behandlinger var.
 •     
 • Hvilken slags træbeskyttelse du har brugt de andre gange.

Tommelfingerreglen

      
 • Transparent træbeskyttelse holder typisk kun et halvt til helt år.
 •     
 • Halvdækkende produkter holder gerne 2-4 år.
 •     
 • Heldækkende træbeskyttelse kan holde op til 8 år, hvis behandlingen gøres grundigt.
 •     
 • Træværket bør altid tjekkes mindst én gang om året og behandles i god tid, før træbeskyttelsen begynder at skalle.
Bemærk: Trykimprægneret træ kræver også jævnlig behandling.

Vurdering af træets tilstand

      
 • Tjek dit udvendige træværk sent forår eller tidlig sommer, når træet er tørt.
 •     
 • Det er vigtigt, at det ikke har regnet meget i tiden op til gennemsynet.

Når du tjekker træværkets tilstand, skal du kigge efter

      
 • Farven
 •     
 • Fugtigheden
 •     
 • Fastheden
 •     
 • Overfladestrukturen

Træets farve

      
 • Er træfarven lysnet, skal det have træbeskyttelse.
 •     
 • Er der grå, hvide eller sorte skjolder, er træværket angrebet af svamp og skal have træbeskyttelse, der indeholder pesticider.
 •     
 • Er der grønne, fedtede aftegninger, er det tegn på alger. Så skal træet behandles med et algemiddel.

Træets fugtighed

      
 • Træværk må højst have en fugtprocent på 18 %.
 •     
 • Fugt skal fjernes, da den kan danne grobund for råd.
 •     
 • Du kan købe eller leje en fugtmåler i byggemarkeder for at tjekke fugtigheden.

Træets fasthed

      
 • Tag en skruetrækker eller syl og stik den ind i træet.
 •     
 • Kan du stikke mere end 1-3 mm ind, og træet smuldrer, er der råd i træet.
 •     
 • Det er bedst at skifte de rådne dele ud.

Træets overflade

      
 • Tjek for revner eller sprækker i træværket, hvor vand kan trænge ind.
 •     
 • Se, om træet er angrebet af insekter, fx flyvehuller eller små, runde huller.
 •     
 • Hold øje med, om tidligere træbeskyttelse er begyndt at skalle.
Bemærk: Det er vigtigt, du behandler træværket i tide, før det bliver helt nedbrudt. Ellers er der risiko for, at eventuelle konstruktioner bagved også bliver ødelagt.

Sådan går du til værks

Før du bruger træbeskyttelse, skal du give træværket en god forbehandling.
      
 • Start med at vaske træværkets overflade med grundrens.
 •     
 • Skyl bagefter af med rent vand og lad træet tørre.
 •     
 • Fjern så gammel, løstsiddende træbeskyttelse med et skrabejern.
 •     
 • Slib gammel træbeskyttelse, der stadig sidder godt fast, helt mat.
 •     
 • Skrab derefter eventuelle knaster og begroninger af.
 •     
 • Slib nedbrudte træfibre helt væk, til du er inde ved frisk træ.
 •     
 • Udskift det træ, der er helt nedbrudt.
 •     
 • Fjern til sidst støv og skaller med en kost eller trykluft.
 •     
 • Når træværket er helt rent og tørt, påfører du træbeskyttelsen ifølge vejledningen.
Bemærk: Er træværket ubehandlet, skal det først grundes, før det gives træbeskyttelse. Det sikrer også, at træbeskyttelsen vedhæfter sig godt.

Miljø og sikkerhed

Miljømærker

Du kan nu finde flere produkter til træbeskyttelse, der har fået miljømærkerne Svanen og Blomsten.

Svanen

      
 • Svanen er et nordisk miljømærke, der kun anvendes i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.
 •     
 • Det blev oprettet i 1989, og Danmark har været med siden 1997.

Blomsten

      
 • Blomsten er et europæisk miljømærke, der anvendes i hele Europa.
 •     
 • Det blev oprettet i 1992 af EU, og Danmark har været med fra starten.

Betydningen af de to mærker

      
 • Mærkerne viser, at produkterne er blandt de mest miljø- og sundhedsvenlige i deres kategori.
 •     
 • Svanen og Blomsten garanterer, at produkterne opfylder skrappe krav til kemikalier.
 •     
 • De stiller særlige miljøkrav til farve- og lakfabrikkerne, fx i forbindelse med deres udledning af spildevand.
 •     
 • Produkternes miljøbelastning vurderes ud fra hele deres livscyklus: fra deres råstoffer til de ender som affald.
 •     
 • Når du bruger træbeskyttelse med miljømærkerne, mindsker du miljøbelastningen.

Beskytter de lige så godt?

      
 • De beskytter både lige så godt og lige så længe.
 •     
 • Miljømærkerne stiller høje krav til kvaliteten, fx til
       
  • Dækkeevnen
  •     
  • Rækkeevnen
  •     
  • Slidstyrken
  •     
  • Modstandsdygtigheden over for vand
 •     
 • De har færre kemiske midler, men de er mere effektive, så der skal mindre mængder til for at beskytte træværket.

Sikkerhedskoden MAL

Træbeskyttelsesmidler har sikkerhedskoder ifølge arbejdsmiljøreglerne.

MAL 00-1 til miljømærkede produkter

Det er den mildeste sikkerhedskode til træbeskyttelsesmidler:
      
 • 00 viser, at produktet ikke indeholder organiske opløsningsmidler.
 •     
 • 1 viser, at produktet er vandigt og uden nævneværdig risiko at bruge.

Hvad er MAL-koden?

      
 • MAL står for ’Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov’.
 •     
 • Koden angiver de sikkerhedsforanstaltninger, du skal tage ved brug af produktet.
 •     
 • Den består af to tal adskilt af en bindestreg, fx 00-6.
 •     
 • Tallet før bindestregen angiver indholdet af sundhedsfarlige stoffer og går fra 00 til 5.
 •     
 • Det indikerer de sikkerhedsforanstaltninger, du skal tage mod at indånde dampene.
 •     
 • Jo højere tallet er, jo farligere er det at indånde.
 •     
 • Tallet efter bindestregen viser indholdet af arbejdsmiljøbelastende stoffer og går fra 1-6.
 •     
 • Det indikerer de sikkerhedsforanstaltninger, du skal tage ved direkte kontakt med produktet.
 •     
 • Det kan fx være brug af handsker og beskyttelsesbriller.
 •     
 • Jo højere tallet er, jo farligere er det at røre, fx risiko for ætsning.
 •     
 • Den bedste kode er derfor: MAL 00-1.
 •     
 • Den værste kode er derfor: MAL 5-6.
Bemærk: Midler til udendørs brug må ALDRIG bruges indendørs, da de kan afgive sundhedsfarlige dampe.

Hvad med træ, der skal ned i jorden?

      
 • Mange midler er kun godkendt til træværk over jorden, så de må IKKE bruges til fx stolper.
 •     
 • Vær sikker på, at din træbeskyttelse er godkendt til formålet.
 •     
 • Læs etiketten nøje, før du går i gang.

Husk at køre til genbrugsstationen

Hvis du har rester af træbeskyttelsesmidler tilbage, må du ikke smide det i kloakken eller til almindeligt affald.
      
 • Træbeskyttelse hører under farligt affald og skal afleveres på genbrugsstationen.
 •     
 • Resterne indeholder giftige kemikalier, der bl.a. kan ødelægge rensningsanlægget.
 •     
 • Du skal helst aflevere resterne i deres originale emballage.
 •     
 • Skriv, hvad der er i beholderne, hvis du ikke har beholdt den originale emballage.
 •     
 • Det er vigtigt, at genbrugsstationen ved, hvilken type farligt affald, du afleverer.
 •     
 • Personalet kan kun håndtere affaldet korrekt, hvis de har viden om indholdet.
 •     
 • Bland aldrig resterne sammen - det er meget farligt og medfører eksplosionsfare!
 •     
 • Hæld aldrig resterne direkte i containeren på genbrugsstationen - de skal afleveres i beholdere.
 •     
 • Sørg for, at lågene slutter tæt, så væskerne ikke blandes sammen.
 •     
 • Følg skiltningen og smid beholderne i de rigtige containere.
 •     
 • Spørg medarbejderne på genbrugsstationen, hvis du er i tvivl.
 •     
 • Personalet er uddannet til at sortere farligt affald på forsvarlig vis.
 •     
 • Gå på kommunens hjemmeside og se, hvem der driver din lokale genbrugsstation.
 •     
 • De har ofte deres egne sider, hvor du kan finde finde adressen, åbningstider og sorteringsvejledninger.

Hvad gør jeg med træbeskyttet træ, jeg vil af med?

      
 • Bruger du træbeskyttelse med pesticider/biocider, betragtes træet bagefter som imprægneret.
 •     
 • Du må ALDRIG selv brænde imprægneret træ, hverken i brændeovnen, pejsen eller på bål.
 •     
 • Ved almindelig afbrænding frigives giftige stoffer.
 •     
 • Afbrændingen skal ske i forbrændingsanlæg, der opnår høje temperaturer og renser røggasen.
 •     
 • Aflever altid imprægneret træ på genbrugsstationen, når du vil smide det ud.
 •     
 • Har du brugt træolie eller midler uden pesticider/biocider, kan du smide det ud som almindeligt træaffald.
Bemærk: Er du i tvivl, skal du aflevere træet på genbrugsstationen.

Grønne tips til træbeskyttelse

      
 • Mål arealet op, så du ikke køber for meget træbeskyttelse.
 •     
 • Vælg miljømærkede produkter, hvis muligt.
 •     
 • Køb et produkt med lavest mulig MAL-kode.
 •     
 • Læg afdækning omkring arealet, så du ikke spilder på jorden.
 •     
 • Dæk stedet, hvor du rører op og lægger dine pensler.
 •     
 • Husk at aflevere afdækningen på genbrugsstationen bagefter.
 •     
 • Vask penslerne i en vask og ikke udenfor, hvor det går i jorden.
 •     
 • Vandet bør opsamles og afleveres på genbrugsstationen - det gælder også de slidte pensler.
 •     
 • Resterne skal afleveres på genbrugsstationen - helst i original emballage.
 •     
 • De kan evt. også afleveres til kommunens affaldsordning for farligt affald eller til farvehandleren.
XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk