RUM
BYGGER
Safety

PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Energirenovering

Energirenovering med 
XL-BYG

Tekstuddrag af Energirenovering

Derfor skal du energirenovere

Der er mange rigtig gode grunde til at energirenovere sin bolig:
 • Du sparer på varmeregningen
 • Du sikrer dig bedre mod fremtidige prisstigninger på energi
 • Du forøger boligens salgsværdi
 • Du forbedrer boligens energimærke
 • Du får bedre indeklima og komfort (mindre træk og kulde)
 • Du hjælper klimaet ved at udlede mindre CO2
Det er kort sagt både en økonomisk og en miljømæssig gevinst at investere i energirenovering af boligen. 

Et typisk oplæg til energirenovering

Har du fx et parcelhus fra 1970 med et boligareal på 107 m2, hvor de årlige energiudgifter før renovering er på 40.800 kr.
 
Investerer man 104.000 kr. i en energirenovering, kan man realistisk forvente en besparelse i energiudgifterne på 19.600 kr. årligt. Det svarer til en besparelse på hele 48 %. 
 
Desuden vil man ofte kunne regne med en vurderingsprisstigning på boligen pga. energiforbedringen.
 
Det er altså ikke småpenge, du kan få igen for en investering i energirenovering. Der er virkelig penge at spare og penge at tjene, hvis du vælger at sælge dit hus. 

Energiløsninger – hvad kan du energirenovere?

Fladerne mellem udemiljøet og indemiljøet
Det siger næsten sig selv, at de steder, hvor det giver bedst mening at energirenovere er de flader, som adskiller din boligs indre fra naturen udenfor: Tag, loft, skunke, ydermure, kældergulv, kældervægge, sokkel, vinduer og yderdøre.

Installationer

Nogle af de områder, hvor du kan energirenovere, er:
 • Efterisolering af rør
 • Udskiftning af gas- eller oliekedel
 • Udskiftning af radiatorventiler/termostatstyringer
 • Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og/eller opvarmning
 • Konvertering til jord- eller fjernvarme
 • Konvertering til biobrændsel
 • Ventilationsanlæg med varmegenvinding
 • Boligventilationsvarmepumpe
 • Styring af udendørs belysning
 • Solcelleanlæg til el-produktion

Energimærkning

Når du energiforbedrer din bolig, vil den normalt også få et bedre energimærke. I praksis betyder det, at du både sparer penge her og nu, fordi du bruger mindre energi, og at du øger din boligs salgsværdi.
 

Hvad er energimærkning?


Energimærkning er en energiprofil af bygningen efter en skala fra A1 til G.
 
A1 er den mest energieffektive betegnelse, mens G er den mindst effektive. Det er identisk med den energimærkning, du kender fra køb af hårde hvidevarer, blot i større skala. Formålet er at vise bygningens energiforbrug og synliggøre, hvilke energibesparelser der kan betale sig at gennemføre.
 
Bemærk at en undersøgelse fra ejendomsmæglerkæden EDC har vist, at nogle steder i landet er boligkøberne villige til at betale op til en halv million mere for en bolig med et godt energimærke. Det kan altså virkelig betale sig at forbedre sin boligs energiklasse, hvis man vil have mere for den, den dag man vil sælge den.

Hvilken energiklasse kan din bolig rykke op i ved at energirenovere? 

Men hvor meget kan energirenovering egentlig betyde for, hvilken energiklasse ens bolig er i? Det er korte svar er, at man typisk kan rykke hele fire energimærker op ved gamle huse.
 
Har du fx et hus i 1½ plan, der er bygget i periode fra 1800 til 1960, kan du forvente at rykke op fra energimærke G til energimærke C.
 
Har du et typehus, der er bygget i perioden 1960-79, kan du forvente at rykke op fra energimærke E eller F til energimærke C.
 

Hvad betyder det i kroner og ører? 

Som det fremgår af infografikken ovenfor, kan du også spare mange penge på dit varmebudget ved en energirenovering.
 
Bor du i en murermestervilla (på 140 m2) med oliefyr kan du i gennemsnit spare mindst 27.000 - 35.000 kr. om året ved at energirenovere huset.
 
Bor du i et typehus (på 140 m2) fra 60’erne og 70erne, kan du regne med i gennemsnit at spare mindst 17.000 - 25.000 kr. om året, hvis du energiforbedrer det.
 
Du kan altså spare en betragtelig sum penge hvert år ved at forbedre din boligs energiklasse – uanset om du bor i et ældre eller et nyere hus.
 

Vigtige aktører i forhold til energirenovering

Det kan let virke som en ekstra udgift første at søge professionel rådgivning, førend man går i gang med selve renoveringen. Men sagen er, at det rent faktisk er en investering at søge uvildig rådgivning. Rådgivningen kan nemlig hjælpe dig med at undgå de faldgruber, du let kan falde i og i stedet vise dig den bedste vej fremad. Professionel rådgivning giver dig altså både tryghed og sikkerhed. Og i sidste ende udgør udgiften kun en lille del af det samlede budget. Udgifterne til rådgivning kan derfor hurtigt tjene sig selv ind igen.
 
Men hvem skal du hente rådgivning hos? Her er nogle bud:

Bygherrerådgiver

En bygherrerådgiver kan hjælpe dig med den tekniske side af dit energiprojekt. Denne rådgiver kan enten være en bygningsingeniør, en bygningskonstruktør eller en arkitekt. Bygherrerådgiveren kan hjælpe dig med at formulere dine ønsker og anslå, hvor meget energiforbedringen vil komme til at koste. Desuden kan han hjælpe dig med kvalitetssikring og tidsstyring i selve byggeprocessen.

Ejendomsmægler, bank og realkreditinstitut

Når du skal have hjælp til den økonomiske side af dit projekt, er det typiske din bank og dit realkreditinstitut og eventuelt en ejendomsmægler, du skal rådføre dig med. Banken kan vurdere, hvor meget du har råd til at renovere for, og kan sammen med et realkreditinstitut vurdere projektet i de indledende faser.
 
En ejendomsmægler eller en person fra realkreditinstituttet kan vurdere dit hus og en evt. friværdi. Og læg mærke til, at denne vurdering også har betydning for rammerne for dit realkreditlån.

Energirådgiver

En energirådgiver kan hjælpe dig med at beregne og beskrive besparelsespotentialerne i din bolig. Denne rådgiver kan fx komme fra dit elselskab, et byggemarked, Energitjenesten eller være tilknyttet Bolius (Boligejernes Videncenter).

Bedrebolig-rådgiver

Energistyrelsen har i 2014 lanceret en ny uddannelse til Bedrebolig-rådgivere. Hensigten er, at disse rådgivere skal hjælpe boligejere med at opnå de bedste resultater af en energirenovering. BedreBolig-rådgiveren kan være en arkitekt, ingeniør eller håndværker, som du kan købe rådgivning af.
 
Rådgivningen kan omfatte to ydelser:
 • Ydelse 1: Gennemgang af husets tilstand og forbedringsmuligheder samt udarbejdelse af plan og budget.
 • Ydelse 2: Projektgennemførelse med indhentning af tilbud, koordinering og tilsyn af håndværkere samt aflevering og opfølgning.
Du aftaler med rådgiveren, hvilke dele af de to overordnede rådgivningsydelser du ønsker at købe.
 
Efterhånden som rådgiverne bliver godkendt, kan du finde dem på en liste på: http://www.BedreBolig.dk 

Håndværker og hovedentreprenør

Håndværkere kan nu tage en tillægsuddannelse i energivejledning. Det er en fordel at vælge en håndværker, der har gennemgået denne uddannelse, så du er helt sikker på, at han eller hun er kvalificeret til opgaven.
 
På Energistyrelsens ’Håndværkerlisten’ kan du finde kvalificerede håndværkere, der er særligt uddannede i netop den energiløsning, du vil udføre: http://www.SparEnergi.dk 
 
Kræver dit projekt samarbejde med flere leverandører, kan du evt. vælge en hovedentreprenør blandt håndværkerne, som styrer underleverandørerne og er med til at sikre, at der er sammenhæng i tidsplanen m.m.

Kommunen

Nogle energiløsninger kræver, at du tager kommunen med på råd. F.eks. kan der være lokale regler for opsætning af solvarmepaneler o. lign. Det kan have afgørende betydning for, om du kan realisere dit projekt, at du har fået de rigtige tilladelser. Så spørg, hvis du er i tvivl.
 

Finansieringsmuligheder

Til finansiering af energi-rigtige tiltag findes der særlige energilån i banken eller lån i realkreditinstitutter – samt tilskud.

Energilån i banken

Flere og flere banker tilbyder særlige energilån, målrettet energirenoveringer. Kravet er, at tiltaget skal energioptimere huset. På den måde medvirker selve energibesparelsen til at betale lånet. Renten er væsentligt lavere end ved et almindeligt banklån - typisk mellem 4-6 %. Ofte er der et loft på lånet på 250.000 kr. 

Realkreditinstitutter

Et realkreditinstitut har ofte en lavere rente på lån end banken, men oprettelsesgebyret er dyrere. En tommelfingerregel siger, at lånet skal op omkring 100.000 kr., før det kan betale sig at optage et realkreditlån.
 
Hvis du har oparbejdet en friværdi i din bolig, kan du finansiere din energirenovering ved at optage et realkreditlån. Realkreditinstitutter kan belåne op til 80 % af en helårsboligs aktuelle markedsværdi. 

Håndværkerfradrag

Du kan gøre din energirenovering endnu billigere ved hjælp af håndværkerfradraget, som gælder til og med 2014. 
 
Håndværkerfradraget fungerer som et fradrag i den skattepligtige indkomst og udgør 15.000 kr. årligt per voksen person i hjemmet. Et ægtepar med et hjemmeboende barn over 18 år kan fratrække op til 45.000 kr. af håndværkernes arbejdsløn. Et fradrag på 15.000 kr. svarer typisk til en besparelse på 5.000 kr. i skat.
 

Tilskudsmuligheder

Energiselskaberne

Vidste du, at du kan søge om tilskud til energirenovering hos mange af energiselskaberne? Kravet er bare, at renoveringen vitterlig nedsætter energiforbruget. Men det er jo også meningen med energirenoveringen.
 
Du vælger selv, hvilket energiselskab det skal være – det behøver ikke være dit eget. Der kan være forskelle mellem de forskellige energiselskabers tilskud. Derfor gør du også klogt i at undersøge, hvad de hver især kan tilbyde dig..
 
Tilskuddet består oftest af en fast pris pr. sparet kilowatt-time på et år.
 
Da selskabet indberetter energiforbedringerne til Energistyrelsen, kan du selvfølgelig ikke få tilskud for den samme energiforbedring mere end ét sted eller mere end én gang.
 
Det er for øvrigt vigtigt at lægge mærke til, at du skal ansøge om at få tilskud, inden arbejdet går i gang! Du må godt have indhentet tilbud, når du søger om tilskud, men hvis du allerede har indgået en aftale med håndværkeren, er det for sent.

Hvorfor giver energiselskaberne egentlig tilskud til energirenovering?

Årsagen er, at energiselskaberne er forpligtede til at hjælpe med at nedbringe Danmarks CO2-udslip. De skal oven i købet kunne dokumentere, at de rent faktisk gør dette. Ved at give boligejere tilskud får energiselskabet retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen. Nogle energiselskaber er derfor nødt til at ”købe” energibesparelser af boligejere ved at betale ejeren for at energiforbedre boligen.

Boligservicebogen

Boligservicebogen.dk er et gratis værktøj, der kan hjælpe dig med at håndtere planlægningen af energioptimering og tilskudsordninger.
 
På denne side kan du beregne, hvor meget du kan spare i kroner og ører, samt hvilken energiklasse du kan rykke op i, hvis du energirenoverer din bolig.
 
Indtast blot din adresse på forsiden, og så kan du se, hvor meget du kan få i tilskud til renoveringen. Hvis du gerne vil have hjælp til at komme i gang, kan du se videoen i toppen af forsiden.
 

Hvordan kommer du i gang?

Her er en trin for trin gennemgang af, hvad du skal gøre, når du skal i gang med at energirenovere: 

Trin1 – Tænk over dine ønsker og undersøg, hvor meget du har råd til 

Hvad er formålet?

Det første, du bør gøre, er at spørge dig selv efter: ”Hvad er formålet med at energirenovere min bolig? Hvad vil jeg egentlig opnå?”
 
Vil du selv have gavn af energibesparelserne ved en energirenovering og spare penge på dit energiforbrug nu og her? Er det først og fremmest miljøet, du tænker på? Eller er målet snarere at øge din boligs salgsværdi, så du kan få mere for den, den dag du vælger at sælge den?
 
Alt efter dit formål skal du overveje, hvor længe du regner med at blive boende for at vælge den mest rentable form for renovering.

Snak med din bankrådgiver

For de fleste vil det nok være nødvendigt at kontakte banken for at få finansieringen af projektet på plads. Desuden kan banken hjælpe med at skaffe dig et overblik over projektets overordnede økonomi – hvor god en forretning det er for dig at energioptimere dit hus.
 
Det første du bør gøre, er at snakke med dit pengeinstitut om, hvor meget du har råd til at renovere for. Hvor meget, du har råd til, afhænger af din ejendomsværdi, friværdien i dit hus, og hvor meget du har stående i banken.

Hvad er dit energimærke?

Det næste, du bør gøre, er at tjekke dit energimærke og overveje en energi-gennemgang. På den måde får du et godt overblik over, hvad din boligs nuværende energistatus er, så du ved, hvor det er klogest at sætte ind med nye energitiltag. Er din bolig allerede energimærket, kan du i energimærkningsrapporten se, hvor i boligen det bedst kan betale sig at renovere. 
 
Få evt. en energigennemgang, som er et omfattende helhedstjek af din boligs energiforbrug og besparelsespotentiale, så du kan prioritere, hvilke energiløsninger der bedst kan betale sig. Ved gennemgangen kan du også få afsløret temperaturforskelle på boligens overflader (termografering) og få foretaget en tæthedstest (tryktest). Derved får du et meget præcist billede af, hvor ”skoen trykker” rent energimæssigt, og hvor det kan være fornuftigt at sætte ind med en energirenovering.

Vil du lade en rådgiver styre projektet?

Beslut dernæst, om du vil bruge en rådgiver til at styre projektet. Umiddelbart tænker du måske, at du fint kan klare det selv. Og det kan du måske også. Men det kan være en god idé at opsøge en energikonsulent eller energirådgiver, som har lige nøjagtig de kvalifikationer og erfaringer, der skal til for at sætte fingeren på de punkter, hvor det giver bedst mening at energirenovere din bolig. Desuden vil rådgiveren kunne hjælpe dig med at begå fejl, som siden hen kan vise sig at blive dyre.
 
Find gerne tidligt i projektet en god og kvalificeret rådgiver, hvis du vil have gode råd og inspiration til mulighederne i din bolig. Det kan ofte betale sig på lidt længere sigt.
 

Trin 2 – Planlæg, beskriv og indgå kontrakt

Beslut og beskriv

Næste skridt er at beslutte og beskrive, hvad i din bolig du vil renovere. Det kan du som nævnt oven for eventuelt gøre sammen med din rådgiver. 
 
En rigtig god idé er at lave en overordnet beskrivelse af projektet, der dækker:
 • Hvor og hvordan, du vil renovere
 • Hvilke materialer, der skal benyttes
 • Tilbudslister fra håndværkere osv.
 • Tegninger af projektet

Tjek Bygningsreglementet

Tjek dernæst Bygningsreglementet for at undersøge, om dit projekt overholder de regler, der findes i Bygningsreglementet.
 
Tag fat i den tekniske forvaltning i din kommune og undersøg, om der er forhold, der kan påvirke projektet:
 • Servitutter
 • Lokalplaner
 • Særlige forhold, du skal tage højde for og evt. søge om tilladelse til (fx hvis du ændrer på ejendommens ydre udtryk)

Indhent tilbud

Når du vil finde håndværkere til projektet, er det en god idé at sende det i udbud hos mindst tre håndværksfirmaer.
Sammenlign så deres tilbud, og vælg det bedste. Husk, at det billigste tilbud ikke nødvendigvis er det bedste. Nogle gange kan et tilbud være så billigt, at det går ud over kvaliteten af materialerne og arbejdet.

Skriv kontrakt – og vælg evt. en hovedentreprenør

Indgå dernæst en aftale med den håndværker, du har valgt at gøre brug af. Husk at indgå en skriftlig kontrakt, så du undgår ubehagelige misforståelser på et senere tidspunkt.
 
Når du indgår kontrakten, kan du vælge at bruge standardkontrakten ”AB Forbruger” (”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”). Du kan læse mere om denne standardkontrakt her: http://boligejer.dk/abforbruger. Selve kontrakten kan downloades her:  http://boligejer.dk/file/250900/AB-Forbruger-standardkontrakt.doc. (Søg på http://boligejer.dk, hvis linket på et tidspunkt bliver ændret og ikke længere virker).
 
AB Forbruger kontrakten er et frivilligt aftalegrundlag, man som forbruger kan benytte sig af til at indgå aftale med en håndværker.
 
Sørg for, at de energiløsninger, du vælger, bliver en del af aftalegrundlaget. Så har du størst mulig sikkerhed for, at løsningerne udføres korrekt.
 
Vi har allerede ovenfor nævnt dette, men det er vigtigt i dette trin at vurdere, om du vil have hjælp fra en rådgiver. Hvis du skal i gang med en lidt større løsning, er det en god investering, der kan spare dig for meget tid i forhold til dit projekt.
 

Trin 3 - Sæt i gang, udfør og afslut

Tjek, at papirarbejdet er i orden, inden du går i gang med arbejdet

Undersøg, om flg. på plads:
 • Godkendelser
 • Tilladelser
 • Kontrakter
 • En entrepriseforsikring eller justering på din husforsikring (spørg dit forsikringsselskab)
 • Din leverandørs forsikringsforhold

Få overblik over arbejdsprocessen

Tag et opstartsmøde med håndværkerne og evt. en rådgiver for at afklare alle tvivlsspørgsmål:
 • Overvej, hvornår på året projektet skal udføres.
 • Udarbejd en grundig tidsplan.
 • Gennemgå tegningerne af løsningen, kravene og tidsplanen i detaljer.
Vær sikker på, at alle ved, hvad der skal leveres og hvornår. Jo bedre forberedelsen og planlægningen er, jo lettere glider arbejdet.

Tidsplan og tilsyn

Det kan være meget irriterende, når et byggeprojekt trækker i langdrag og griber forstyrrende en i en familiens hverdag. Hold derfor nøje øje med tidsplanen under hele projektet.
 
Her er nogle af de områder, du specielt skal holde øje med:
 • Lav en løbende kvalitetssikring af udførelsen, så eventuelle fejl undgås eller udbedres med det samme.
 • Sørg for hele tiden at opdatere tidsplanen i tilfælde af forsinkelser i nogle dele af processen, så alle er bekendt med dem.
 • Få hjælp af din rådgiver (hvis du valgte en) til at føre uvildigt tilsyn med byggeriet.

Gennemgang og aflevering

Når arbejdet er afsluttet, så aftal en afleveringsforretning med håndværkerne:
 
Gå hele løsningen igennem sammen og sørg for at notere, hvis der er fejl eller mangler. Få eventuelle tilfælde af fejl eller mangler udbedret.
 
Når hele projektet er blevet udført, bør man altid udarbejde et endeligt regnskab og en afsluttende afregning, så der ikke er løse økonomiske ender.
 
Husk til sidst at melde renoveringen til kommunen.

Serviceordninger

Det anbefales at tegne serviceordninger, så dine energiløsninger bliver kontrolleret jævnligt.
 
På den måde kan du lave justeringer, hvis der senere hen skulle blive brug for det. Du undgår også, at en fejl vokser sig større. Nogle gange opdager man først sådanne fejl bagefter. Desuden opnår du en løbende, optimal drift.
 
Dit kommende forbrug afhænger også af, om din fremadrettede adfærd er tilpasset dine nye løsninger. Så det er vigtigt at holde øje med, hvordan ens energiforbrug er i dagligdagen. 

Tænk energirenovering

Hvornår er det en god idé at energirenovere sin bolig? 
 
Der er nogle perioder, hvor det er specielt oplagt at overveje energiforbedringer. Det kan fx være når:
 • Du køber hus
 • Du skal bygge til
 • Du skal skifte tag eller vinduer ud
 • Du skal renovere køkken eller bad
 • Du skal udskifte dit varmeanlæg
 • Du alligevel skal modernisere
 • Børnene er flyttet, og du vil råde over værelserne anderledes
 • Du skal gøre hjemmet mere handikapvenligt
 • Du skal til at sælge huset
I disse perioder af ens liv er det specielt oplagt og rentabelt at investere i energirenovering.
 
Rigtig god fornøjelse med dit energirenoveringsprojekt!

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk