RUM
BYGGER
Safety

PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Brændeovn - effektiv brug

Alt om 
brændeovne infografik

Anvend din brændeovn mere effektivt

Hvis din brændeovn skal fungere optimalt, er det vigtigt, at du sørger for, at den har en god forbrænding. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, så det kan lykkes.

Valg af brændeovn

For at få den bedste brændeovn anbefaler vi, at du går efter en brændeovn, der både udnytter brændet mest effektivt og økonomisk samt brænder miljøvenligt.

Vælg den rigtige størrelse

Når du er på udkig efter en ny brændeovn, er det desuden vigtigt, at du vælger den størrelse, der passer bedst til lige præcis dit hus og dine varmebehov.

Miljøstyrelsen anbefaler, at ovnen ikke er for stor. Faktisk må brændeovnen hellere være for lille end for stor! Når ovnen er for stor, bliver det nemlig hurtigt for varmt i rummet. For at regulere varmen skruer mange ofte for langt ned for lufttilførslen, hvilket resulterer i en dårlig forbrænding. Og en dårlig forbrænding er ikke alene en dårlig udnyttelse af dit brænde, men betyder også, at der er en risiko for miljø- og sundhedsgener fra røgen.

Teknologisk Institut har udviklet et gratis program, hvor du selv kan beregne den rigtige størrelse af din brændeovn. Du kan finde programmet på Miljøstyrelsens hjemmeside under: ”Dimensionering af brændeovne”.

Hvis du vil være sikker på at få en brændeovn i den rigtige størrelse, er det for øvrigt også en god idé at spørge din skorstensfejer eller forhandler om, hvilken størrelse der passer til dine behov.

Bemærk: Du skal kontakte din lokale skorstensfejer, når du installerer brændeovn. Denne tilser derefter installationen mindst en gang om årligt.

Vælg en miljømærket brændeovn

Forbrugerrådet Tænk anbefaler at gå efter disse tre miljømærker, når du skal vælge brændeovn:

Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke, der kun anvendes i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Mærket garanterer, at brændeovnen opfylder skrappe miljøkrav mht. partikeludslip og kulbrinteudslip samt virkningsgrad. Virkningsgraden viser, hvor god ovnen er til at omdanne brændslet til varme. Svanen ligger på 75 % og højere. Kriterierne til Svanemærket er endnu skrappere end myndighedernes krav – de accepterer omtrent halvt så stort partikeludslip.

Miljøstyrelsen anbefaler en Svanemærket brændeovn. Se vores flotte udvalg af brændeovne.

Den østrigske standard

Dette mærke bliver også kaldt §15a. Denne standard stiller endnu skrappere krav til kulbrinteudslip og virkningsgrad end Svanen. Dets krav til partikeludslip er imidlertid mindre end Svanens.

Din plus

Din Plus er et tysk miljømærke med den skrappeste tyske mærkning af brændeovne. Af de tre her nævnte mærkninger er dette mærke den standard, der stiller de skrappeste krav til CO-udslip.

Bemærk: Til tider henvises der også til det danske DS-mærke, men dette mærke stiller ikke skrappere krav end myndighedernes. I forhold til partikeludslip er kravene endda mindre strenge. Miljøstyrelsen vurderer, at kriterierne til DS-mærket er for lave.

Ny brændeovnsbekendtgørelse

En ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet trådte i kraft d. 26. januar 2015, som bl.a. stiller skrappere krav til grænseværdierne for partikeludslip - disse skal dog først opfyldes fra d. 26. juli 2015.

Brændeovnsbekendtgørelsen fra 2015 tillader kun 5 gram partikeludslip per afbrændt kg træ og fra 2017 kun 4 gram per kg – tidligere var grænsen 10 gram. De svanemærkede brændeovne lever allerede op til de nye krav med deres 4 g/kg brænde, men de strammes også og skal være 3 g/kg træ - og fra 2017 ned til kun 2 g/kg. Bekendtgørelsen gælder både nye og videresolgte brændeovne.

Der er ca. 750.000 brændeovne i Danmark, hvor 9 ud af 10 er svanemærkede. I EU er der også netop vedtaget fælles krav om 5 g/kg, der dog først træder i kraft fra 2022.

Krav til skorstenen

Skorstenen er brændeovnens ”motor”. Den skal være i orden, for at brændeovnen kan fungere optimalt og brænde effektivt.

Skorstenens højde

Nu gælder følgende minimumskrav til skorstene, der etableres eller ændres væsentligt efter bekendtgørelsens ikrafttræden:

Skorstenen skal udmunde mindst 40 cm over tagrygningen eller være mindst 1 meter fra tagfladen, for så vidt angår taghældninger på op til og med 20°.

Skorstenen skal udmunde mindst 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,3 m, for så vidt angår taghældninger på over 20°.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) anviser, at en skorsten aldrig bør være lavere end husets højeste punkt. Skorstenen skal også være så høj, at den leder røgen væk, så den ikke generer naboerne. Når skorstenen trækker godt, får du en god forbrænding, der både sparer penge og giver mindre luftforurening.

Skorstenens åbning (lysningsareal)

Lysningsarealet skal passe til den mængde røggas, der skal ledes ud af skorstenen. Generelt bør åbningen være mindst 175 cm² (15 cm diameter). Hvis åbningen er for lille, kommer røgen ikke hurtigt nok ud, hvilket kan få flere uheldige virkninger:

  • Røgen kan slå tilbage, så der kommer giftig røg ind i hjemmet.
  • Forbrændingen får ikke ilt nok, så brændslet afbrændes ikke fuldstændigt. Det kan give sodrester i skorstenen og danne glanssod, som øger risikoen for skorstensbrand.

Hvis åbningen omvendt er for stor, vil røgens hastighed være langsom. Det kan betyde, at røgens vandindhold fortættes på indersiden af skorstenen, hvilket kan medføre:

  • At der skabes kondens og løbesod inde i skorstenen.
  • At der går løbesod gennem skorstenen, og at der opstår brune skjolder på væggen indenfor.

Bemærk: Hvis brænderøgen generer dine naboer, kan du blive meldt til kommunen, som kan kræve, at skorstenen ændres eller nedlægges. Desuden er der selvfølgelig ingen grund til at gøre sig til uvenner med naboerne, fordi røgen fra ens brændeovn generer dem.

Korrekt brændefyring

Det er vigtigt at fyre rigtigt op for at udnytte brændslet bedst muligt og skåne miljøet.

Benyt kun tørt BRÆNDE

For det første er det vigtigt, at du aldrig anvender vådt brænde, men kun bruger tørt træ i din brændeovn. Ikke alene brænder vådt brænde dårligere og forurener mere, men det tilsoder også din ovn og skorsten.

At træet skal være tørt betyder både, at det ikke er vådt af regnen, og at dets naturlige vandindhold er væk. Læg mærke til, at nyfældet træ skal lagres, indtil det er tørt, før du kan fyre med det, fx i et overdækket brændeskur. Det tager typisk 1-2 år, før det er tørt. Vandindholdet må højst være 18 %. For at finde ud af, om træet er tørt nok til at kunne anvendes som brænde, kan du anvende en fugtmåler. Når du stikker fugtmåleren ind i træet, kan den vise, om brændet er tørt nok, eller om det skal tørre længere, førend det er klar til brug.

Fyr kun med rent træ

Når du fyrer op i brændeovnen, er det vigtigt, at du altid kun bruger rent træ. Du må ikke afbrænde træ med rester af maling, lim, lak eller lignende. Brændet må heller ikke indeholde skruer, søm, hængsler osv. Læg også mærke til, at det er ulovligt at fyre med skrald eller affaldstræ fra nedrivninger og træpaller. Det kan være fristende at anvende disse typer træ, hvis du har let adgang til det, men det er både ulovligt og en rigtig dårlig idé, fordi træet kan forurene omgivelserne og betyde en sundhedsfare for dig selv, din familie og naboerne.

Brug kun lidt brænde ad gangen

Du kan spare penge ved at udnytte dit brænde bedst muligt og ikke lade det gå til spilde. Det kan du bl.a. gøre ved kun at fyre med små stykker træ. Små stykker træ giver nemlig hurtigere god varme, så du bruger mindre brænde. Brændet bør ikke være længere end 30 cm og ikke bredere end underarmen på en voksen person.

Læg også mærke til, at brændeovnen ikke varmer mere, jo mere brænde du propper i den. Mere brænde genererer ikke mere varme! Læg derfor ikke for mange stykker ad gangen i brændeovnen. I en brændeovn er det en langt bedre idé at fyre ofte og med små mængder træ. Fyld først nyt brænde på, når der ikke længere er flammer, men kun gløder. Ellers kan der komme røg ind i stuen, når du åbner lågen.

En optimal forbrænding kræver god lufttilførsel

En brændeovn brænder mest økonomisk og miljørigtigt på fuldt blus. Det betyder, at det er vigtigt at sørge for, at din brændeovn har en god lufttilførsel. Skru derfor op for luften, når du tænder op og skru først ned for den igen, når flammerne bliver gule.

  • Skru op for luften, når du tænder op.
  • Skru først ned, når flammerne bliver gule.
  • Lægger du mere brænde på, mens der er et pænt lag af røde gløder, bør det ikke være nødvendigt at skrue op for luften igen.
  • Har ovnen ikke en god lufttilførsel eller er gløderne væk, skal du skrue op for luften, når du genfyrer.
  • Der findes nu brændeovne med automatisk styring af lufttilførslen samt applikationer til overvågning, som gør det lettere at få den optimale forbrænding.

Bemærk: Det er meget bedre at lægge mindre brænde i ovnen end at lukke ned for lufttilførslen, hvis det bliver for varmt i huset.

Sådan tænder du rigtigt op

Det er vigtigt at tænde korrekt op i brændeovnen. Hvordan du tænder op har nemlig stor betydning for, hvor god forbrændingen bliver, og hvor meget din brændeovn forurener. Mange tænder op i brændet fra neden, men hvis du tænder op i toppen af brændet, kan du spare miljøet for op til 80 % af partikeludledningen i optændingsfasen.

Her er en vejledning i, hvordan du tænder rigtigt op i din brændeovn:

Læg to stykker brænde med barksiden nedad i bunden.

Oven på lægger du 12-14 optændingspinde som et lille tårn med god luft imellem.

Mellem de øverste pinde lægger du 2-3 optændingsposer (optændingsblokke eller avispapirskugler).

Sæt ild til poserne, så træet brænder oppefra og ned.

Tjek, at røgen udenfor næsten er usynlig.

Bemærk: På denne måde når flammerne at brænde gasserne og partiklerne inde i brændeovnen, inden de kommer op gennem skorstenen.

Gevinst ved korrekt brændefyring og optænding

Det giver virkelig god mening at lære at fyre rigtigt op i brændeovnen. Hvis du nemlig fyrer og optænder rigtigt, er der en samfundsøkonomisk gevinst i kraft af reducerede emissioner til luften, hvis økonomiske konsekvenser blev udgivet i en rapport af Miljøstyrelsen i 2013. Beregningen viste, at den samlede gevinst vil løbe op i cirka 993 kr. om året per brændeovnsejer. På landsplan svarer det til omkring 745 millioner kr. om året. Der er altså virkelig penge at spare ved at lære at fyre rigtig op i brændeovnen.

Husk prøvningsattesten

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav til enhver ny-installeret ovns partikeludledning. Derfor skal du huske at få en kopi af prøvningsattesten med, når du køber brændeovn. Den ligger typisk i ovnen. Attesten dokumenterer, at ovnen overholder de lovpligtige miljøkrav. Når du tilslutter din brændeovn, skal skorstensfejeren skrive under på attesten, når installationen er godkendt.

Bemærk: Det gælder også, hvis du køber en brugt brændeovn! Husk at tjekke, at der følger en gyldig prøvningsattest med.

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk