XL-BYG logo

TRIP TRAP HEAVY PERFORMANCE HÆRDER 50 ML NATUR

TRIP TRAP HÆRDER HEAVY PERF.

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

109,95pr. FL
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 FL )

På lager til levering

Leveringstid: 3-5 hverdage

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

Trip Trap Heavy Performance Hærder er en meget effektiv hærder som er fri for isocyanater.
Info og dokumenter

Specifikationer

Varenummer1491601
ProdukttypeHærder
Størrelse50 ML
Leverandør Nummer11600
EAN 15708055016322
Lev. Varenr.680501
UN-CodeUN3082
SikkerhedssætningerP280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P273 Undgå udledning til miljøet. P391 Udslip opsamles.
FaresætningerH302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Nettovægt (KG)0,107
FarveNatur
ModelHEAVY PERFORMANCE
BB Varegruppe ID4730
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set