XL-BYG logo

SAINT-GOBAIN WEBER OPMURINGSMØRTEL GRÅ 25 KG

WEBER FM5® FUNKTIONSMØRTEL

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

180,-pr. SÆK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 SÆK )

Ikke på lager til levering

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

weber FM 5® funktionsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-4 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
weber FM 5® funktionsmørtel anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten.
Kan anvendes til pudseopgaver på underlag af beton og teglsten.

Specifikationer

Varenummer5104467
ProdukttypeOpmuringsmørtel
Størrelse25 KG
Leverandør Nummer10162
EAN 15702590000853
Lev. Varenr.5200812399
SikkerhedssætningerP101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. EUH 208 Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Nettovægt (KG)25
FarveGrå
BB Varegruppe ID3040
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set