XL-BYG logo

SAINT-GOBAIN WEBER MULTI 280 MULTIPUDS RÅHVID - NOX REDUX 25 KG

Populær
Se video
WEBER  MULTI 280 NOX REDUX
Loading...

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

499,-pr. SÆK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 SÆK )

På lager til levering

Leveringstid: 6-10 hverdage

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

Weber multi 280 hvid NOx Redux

Er en facadepuds udviklet til at nedbryde NOx fra luften, som man kender det fra træer og planter. Weber Multi 280 hvid NOx Redux har, ved at pudse 100 m² facade, kapacitet til at reducere NOx svarende til forureningen fra mere end 5.000 kørte km. Værdien er taget ud fra en gennemsnitlig Euroklasse 6 bil. Mørtlen har stadig den samme gode vedhæftning og bearbejdelighed som Weber Multi 280 er kendt for.

Pudsen indeholder et tilsætningsmiddel, der sammen med sollys omdanner NOx til nitrat (salt). Efterfølgende vasker regnvand nitraten væk fra facaden.

NOx omdannes til naturligt nitrat, der ikke påvirker miljøet. Produktet har rigtig god bearbejdelighed og ekstrem god vedhæftning på stort set alle typer underlag.

Produktegenskaber

  • Nedbryder NOx-partikler
  • Hvid
  • Ekstrem god vedhæftning og bearbejdelighed

Anvendelsesområde

  • Tyndpudsning af facader (vandskuring, sækkeskuring, filtsning og berapning)
  • Udarbejdelse af murstensmønster
  • Armeret pudslag

Specifikationer

Varenummer1889955
ProdukttypeMultipuds
Kornstørrelse (MM)0-2 mm
Hærdetid2-3 dage
Størrelse25 KG
Leverandør Nummer10162
EAN 15702591563074
Lev. Varenr.5200812526
SikkerhedssætningerP101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
Antal pr. palle42
Nettovægt (KG)25
FarveRåhvid - nox redux
BB Varegruppe ID3040

Andre købte også

Andre har også set