XL-BYG logo

SAINT-GOBAIN WEBER 1002-Y TYNDPUDSMØRTEL HVID 25 KG

Populær
WEBER TYNDPUDSEMØRTEL 1002-Y

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

399,-pr. SÆK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 SÆK )

På lager til levering

Leveringstid: 3-5 hverdage

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

Weber Tyndpudsmørtel 1002-Y Hvid 25 kg

Denne indfarvede vandskuringsmørtel kan anvendes både inde og ude på blødstrøgne mursten eller eksisterende puds. Med denne tyndpudsmørtel, vil du på murstensmuren opnå et resultat, hvor murværkets struktur skinner igennem.

 

Specifikationer

Varenummer5144158
ProdukttypeTyndpudsmørtel
Kornstørrelse (MM)0-1 mm
Maskestørrelse3 mm masker
Størrelse25 KG
Leverandør Nummer10162
EAN 15702592535124
Lev. Varenr.5200812469
SikkerhedssætningerP101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P321 Særlig behandling . P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
FaresætningerH315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. EUH 208 Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Antal pr. palle42
Nettovægt (KG)25
FarveHvid
BB Varegruppe ID3040
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set