XL-BYG logo

BORUP KLOR RENGØRINGSMIDDEL 1 L

BORUP KLOR RENGØRING       1LT

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

29,95pr. FL
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 FL )

På lager til levering

Leveringstid: 3-5 hverdage

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

En effektiv hjælp i den daglige rengøring.
Info og dokumenter

Specifikationer

Varenummer3831864
ProdukttypeRengøringsmiddel
Anvendelse Desinficering,Rengøring
Størrelse1 L
Leverandør Nummer10171
EAN 15701081170495
Lev. Varenr.153719080
SikkerhedssætningerP101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH290 Kan ætse metaller. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
ModelKLOR
TypeFlydende
BB Varegruppe ID4760
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set