XL-BYG logo

ASPEN 4-TAKT ALKYLATBENZIN

ASPEN 4, ALKYLATBENZIN 4-TAKT

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

895,-pr. DUNK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 DUNK )

Ikke på lager til levering

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

ASPEN ALKYLATBENZIN 4 TAKT 25LT

Aspen 4 et effektivt brændstof til plæneklippere og andre maskiner med 4-taktsmotorer. Alkylatbenzin er udviklet i tæt samarbejde med professionelle brugere for at give mindst mulig miljøpåvirkning og et betydeligt bedre arbejdsmiljø. Aspen 4 er en renere benzin, som stort set ikke indeholder skadelige komponenter som benzen, toluen, olefiner m.m. Dermed mindskes miljøpåvirkningen og sundhedsrisikoen for brugeren. Desuden holdes motoren renere indvendig, hvilket resulterer i en effektivere og mere jævn drift, samt øget levetid for din maskine.

Specifikationer

Varenummer1854937
ProdukttypeAlkylatbenzin
Anvendelse4-taktsmotorer
Størrelse25 L
Passer tilPlaænklippere Havefræsere Sneslynger Bådmotorer Pladevibratorer
Leverandør Nummer13053
EAN 17330045970055
Lev. Varenr.100024
UN-CodeUN1203
SikkerhedssætningerP102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke pulver eller tåge. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P331 Fremkald IKKE opkastning. P501 Bortskaf indhold/emballage i henhold til lokale regler.
FaresætningerH224 Yderst brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Nettovægt (KG)18,52
Model4-takt
TypeFlydende
BB Varegruppe ID6150
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set