XL-BYG logo

ASPEN 4-TAKT ALKYLATBENZIN

Populær
ASPEN 4, ALKYLATBENZIN 4-TAKT
Loading...

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

149,-pr. DUNK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 DUNK )

Ikke på lager til levering

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

ASPEN ALKYLATBENZIN 4 TAKT 5LT

Aspen 4 et effektivt brændstof til plæneklippere og andre maskiner med 4-taktsmotorer. Alkylatbenzin er udviklet i tæt samarbejde med professionelle brugere for at give mindst mulig miljøpåvirkning og et betydeligt bedre arbejdsmiljø. Aspen 4 er en renere benzin, som stort set ikke indeholder skadelige komponenter som benzen, toluen, olefiner m.m. Dermed mindskes miljøpåvirkningen og sundhedsrisikoen for brugeren. Desuden holdes motoren renere indvendig, hvilket resulterer i en effektivere og mere jævn drift, samt øget levetid for din maskine.

Specifikationer

Varenummer1854931
ProdukttypeAlkylatbenzin
Anvendelse4-taktsmotorer
Størrelse5 L
Passer tilPlaænklippere Havefræsere Sneslynger Bådmotorer Pladevibratorer
Leverandør Nummer13053
EAN 17330045961053
Lev. Varenr.100004
UN-CodeUN1203
SikkerhedssætningerP102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P331 Fremkald IKKE opkastning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
FaresætningerH224 Yderst brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Nettovægt (KG)3,74
Model4-Takt
TypeFlydende
BB Varegruppe ID6150
BuyableJa

Andre købte også

Andre har også set