XL-BYG logo

AALBORG PORTLAND FUTURECEM CEMENT 25 KG 52,5

Populær
AALBORG CEMENT FUTURECEM  25KG

Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen

75,-pr. SÆK
+ evt fragt

Antal afsalgsenhed( 1,00 SÆK )

Ikke på lager til levering

På lager -

Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag

Beskrivelse

AALBORG PORTLAND FUTURECEM CEMENT 25 KG 52,5

Ny cementtype med reduceret CO²-udledning

Selvom FUTURECEM er baseret på en helt ny teknologi, så er anvendelse af cementen tilladt i alle miljøpåvirkninger og derunder i et bredt omfang af eksponeringsklasser. Dette muliggør derfor brug til et bredt udvalg af konstruktioner i forskellige miljøer.

Alkaliindhold

FUTURECEM CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på = 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Specifikationer

Varenummer2271079
ProdukttypeCement
Styrke (MPa)52,5
Størrelse25 KG
Leverandør Nummer10574
EAN 15709328103053
Lev. Varenr.4040755
SikkerhedssætningerP261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…. P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…. P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
FaresætningerH315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Antal pr. palle42
Nettovægt (KG)25
ModelFuturecem
BB Varegruppe ID3010

Andre købte også

Andre har også set