PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Vådrumskrav BR15

Vådrumskrav i bygningsreglementet BR15

Vådrumskrav BR15For murere er det væsentligt at have styr på vådrumskravene, så der ikke kommer fugtskader og gener, som efterfølgende kan blive dyre at skulle istandsætte.

Af BR15 fremgår det at: ”Bygninger skal udføres så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold….” I hovedtræk betyder det at overfladerne i vådrum og badeværelser skal være udført så de er helt tætte og ikke er modtagelige overfor skader, som følge af vand eller fugt der trænger igennem.

Krav

Det gælder desuden også for vådrum, herunder baderum, bryggers og wc-rum med gulvafløb, at følgende krav er opfyldt:

  1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
  2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte.
  3. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
  4. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
  5. I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
  6. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Du kan læse mere om kravene til vådrum og andre regler for bl.a. sikring mod kondens akkumulering, fugt opsugning fra undergrunden, bortledning af overfladevand og klimaskærmen.

Statens byggeforskningsinstitut har også lavet en ny anvisningsbog, SBI-anvisning 252, med vejledning i planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med bygningsreglementet. Du kan købe bogen her.

Produkter:  0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk