PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

De vigtigste ændringer fra BR10 til BR15

Fra BR10 til BR15

Pr. 1. januar 2016 trådte det nye bygningsreglement BR15 i kraft. Det betyder at der er nye krav og regler som skal overholdes, når der skal bygges nyt og renoveres. 
Perioden fra 1. januar 2016 - 30. juni 2016 er en overgangsfase, hvor det gamle BR10 stadig er gældende. Fra 1. juli er det kun de nye BR15 krav og regler der er gældende.

For at kunne vejlede dine kunder bedst muligt, er det relevant at vide, hvilke krav og væsentlige forskelle BR15 indeholder i forhold til BR10. Derfor har vi samlet de vigtigste ændringer lige her.
 
Du kan blandt andet læse om:

Lavenergiklasse 2015 er minimumskrav i BR15

For nybyggeri er minimumskravet at den frivillige lavenergiklasse 2015 overholdes. Lavenergiklasse 2015 kræver at byggeriets energiforbrug er 25% lavere end standardkravet i BR10. Du kan læse mere om kravene til lavenergiklasse 2015 her. 

Energikrav

I BR15 gælder det for nybyggeri at:
 • For boliger, kollegier og hoteller mm. må bygningens samlede energibehov (opvarmning ventilation, køling og varmt brugsvand) højst være: 
  30 + 1000/opvarmet etageareal (kWh/m2 pr. år)

 • Kontorer, skoler institutioner mm. må det maksimale energibehov være: 
  41 + 1000/opvarmet areal (kWh/m2 pr. år)
De nye energikrav betyder at U-værdi tallene i energirammeberegninger er reduceret.
I nedenstående tabel kan du se de nye krav til U-værdier for forskellige bygningsdele.
Nybyggeri
Krav til mindste varmeisolering nybyggeri (u-værdi/linjetab)
Ved ombygning, andre forandringer og udskiftning i bygningen
Krav til mindste varmeisolering renovering (u-værdi/linjetab)

Rentabel varmeisolering

Desuden gælder det, at der ved ombygning og ændringer af bygningsdele skal foretages rentabel varmeisolering, hvis arbejdet ikke er for omfattende.
Dette gælder ved bl.a. disse typer af arbejde:
 • Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.
 • Nyt tegltag eller tilsvarende
 • Nyt stålpladetag oven på et gammel tag af tagpap eller fibercementplader
Rentabiliteten beregnes som: (levetid x besparelse) / investering,
En rentabilitet på 1,33 betegnes som værende rentabel.
Du finder en rentabilitetsberegner her

Energirammer for eksisterende bygninger og renoveringsklasser

For eksisterende bygninger gælder det, at man frit kan vælge metode ved renovering. Dette betyder at når der laves gennemgribende renoveringer, ses der på bygningen som helhed og vurderes ikke på de enkelte bygningsdele, som i energikravene. Dette tiltag giver større frihed til håndværkeren. Desuden er der som alternativ til rentabilitetsberegneren, mulighed for at benytte en energirammeberegning for eksisterende bygninger under renoveringsklasser.

Krav til overfladetemperatur på vinduer fjernes

I BR10 kom der krav til vinduers overfladetemperatur, for at sikre mod kondensdannelse, som dengang var et reelt problem. I BR15 er kravene til overfladetemperatur på vinduer fjernet, da en analyse har konkluderet, at kondens på vinduer ikke har effekt på indeklimaets kvalitet. Desuden har de fleste vinduesprodukter, produceret efter kravet blev indført i 2008, en højere overfladetemperatur end i kravet.
Kravet erstattes af en vejledning i bygningsreglementet, der beskriver tiltag for at undgå dannelse af kondens. Dog skal du være opmærksom på at når kondensdannelse er årsag til at dannelse af mug og skimmelsvamp eller generel nedbrydning af bygninger, omfattes dette af de eksisterende krav i bygningsreglementet.

Termisk indeklima

En udredning viste at der opstod problemer med overophedning i lavenergihuse, dog viste kravene sig at være sat for højt og de er derfor blevet lempet i forhold til lavenergiklasse 2015.
Krav til tæthed ændres
Som udgangspunkt har det været meningen at alt byggeri fra 2015 skulle trykprøves. Dette ændres dog, så det i BR15 gælder at 10 % af bygninger skal trykprøves. Der indregnes desuden kun øget tæthed for de arealer hvor der er er foretaget trykprøve. I de arealer der ikke er gennemført en trykprøvning vil der kun indregnes en tæthed svarende til BR10 kravet.

Olie og naturgaskedler

For nybyggerier indføres stop for brug af olie- og naturgasfyr. Der gøres dog undtagelser, hvis der ikke eksisterer egnede alternativer.
Ved renovering gælder det at der indføres stop for udskiftning af olie- og naturgasfyr for bygninger i områder hvor der kan tilbydes fjernvarme og naturgas løsninger. Derfor er det stadig muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger, når der ikke tilbydes fjernvarme eller naturgas i området.

EcoDesign

I BR15 stilles der større krav end i EU’s EcoDesign-direktiv, hvis det kan påvises at være af afgørende betydning for energieffektiviseringen af nye og eksisterende bygninger.
I BR15 er der fem komponentområder, med eksisterende EcoDesign-krav, eller hvor der kommer nye krav.
Dette drejer sig om:
 • Cirkulationspumper
 • Ventilationsanlæg
 • Varmepumper
 • Gaskedler
 • Små kraftvarmeanlæg

BR15-værktøj

Der findes en række BR15-værktøjer, der hurtigt kan give overblik over om det er rentabelt at efterisolere og hvad en kunde kan forvente at spare i el og varme ved en ombygning.
 
Desuden bør det nævnes at indregningen af vedvarende energi anlæg (VE-anlæg) ændres i BR15.
 
HUSK at der løbende laves tilføjelser og ændringer til Bygningsreglementet, så det er en god idé løbende at tjekke bygningsreglementet.dk for nyheder.

Produkter:  0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk