XL-BYG logo

Gulvvarme

Gulvvarme giver en behagelig varme. Ofte kan man nøjes med en lidt lavere temperatur i boligen, hvis man har gulvvarme, fordi man føler sig dejligt varm om fødderne. Samtidig frigiver gulvvarme plads til møblering, hvor der tidligere hang radiatorer på væggene.

Lad XL-BYG hjælpe med gulvvarme

Helt overordnet er gulvvarme er en energibesparende løsning, når det drejer sig om opvarmning af boligen. Varme stiger til vejrs, så med gulvvarme får du en optimal udnyttelse af varmeenergien – samtidig med at du får et bedre indeklima og en bedre varmefordeling i rummet.

Hos XL-BYG har vi stor erfaring i rådgivning og vejledning i etablering af gulvvarme, og i vores sortiment finder du alt det, du har brug for, når du skal anlægge gulvvarme. Vi anbefaler at læse vores gør-det-selv-guide om gulvvarme. Her går vi mere i dybden med etableringen af gulvvarme.

Der er penge at spare med gulvvarme

Det er svært at svare generelt på, hvor meget du sparer på varmeregningen, hvis du skifter fra radiatorer til gulvvarme. Energibesparelsen afhænger af boligens isoleringstilstand, men du kan som udgangspunkt forvente, at du kan sænke temperaturen 1-2 grader, uden at det går ud over varmekomforten, fordi varmen udnyttes bedre.

Gulvvarme styres manuelt eller med termostat præcis som radiatorer, men skal ikke reguleres helt så ofte.

Der findes to former for gulvvarme: Vandbaseret gulvvarme og el-gulvvarme

Filosofien bag gulvvarme er uhyre enkel. I virkeligheden er der nemlig tale om, at du flytter radiatoren ned i gulvet – uanset om vi taler om vandbaseret eller el-baseret gulvvarme.

Vandbaseret gulvvarme

Denne gulvvarme opvarmer boligen ved hjælp af varmt vand i slanger, som ligger under gulvet og er tilsluttet husets centralvarmeanlæg. Varmeslangerne kan støbes ind i et betongulv. Men det er blevet mere og mere almindeligt også at lægge vandbaseret gulvvarme under trægulve. Til denne løsning findes pladesystemer, hvor varmeslangerne er integrerede, så det sikres, at de bliver liggende, hvor de skal. Disse pladesystemer er konstruerede, så de fordeler varmen på den bedste måde.

Det er vigtigt at huske, at trægulve ikke opvarmes til over 25-27 grader, fordi de kan tørre ud eller revne. Det betyder, at vandet i slangerne ikke må overstige en temperatur på 35 grader. Består gulvet af klinker eller fliser, er der ingen problemer.

El-gulvvarme

El-gulvvarme giver samme gode varmekomfort som den vandbaserede gulvvarme, men er lettere at etablere og mindre pladskrævende. Varmekablerne ligger i måtter, der kan støbes ind i et meget tyndt lag beton. Gulvets højde forøges kun med 10-15 millimeter, hvis du lægger det oven på eksisterende betongulv. Derfor er det i mange tilfælde heller ikke nødvendigt at ændre på døre og dørtrin.

El-baseret gulvvarme er ofte den mest hensigtsmæssige løsning til mindre rum som fx badeværelset, eller hvis du renoverer et ældre hus og ikke har mulighed for at reetablere det eksisterende gulv.

Ud over den lette montering udmærker el-gulvvarme sig også ved at være nemt at regulere. Med el-baseret gulvvarme får du en reaktionstid/opvarmningstid, som gør det muligt at sænke temperaturen om natten med fx en tidsstyring og derved spare strøm.

Vær opmærksom på elprisen i dit område – el-gulvvarme er normalt en dyrere opvarmning end vandbaseret gulvvarme.

Det er vigtigt at huske isoleringen

For gulvvarme gælder det naturligvis, at isoleringen nedefter skal være i orden, så varmetabet begrænses bedst muligt.

Bygger du nyt, bør du ikke spare på gulvisoleringen. Tag eventuelt en snak med fagpersonalet i din lokale XL-BYG, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til. Til eksisterende byggeri bør du sikre dig, at der er en eller anden form for gulvisolering, hvis du vælger gulvvarme som opvarmning.

10 hurtige spørgsmål og svar om gulvvarme

Vores erfaring hos XL-BYG er, at der er en lang række spørgsmål i forbindelse med etableringen af gulvvarme. Vi ved, at der altid er mange detaljer, der kræver afklaring, så vi har samlet de mest almindelige spørgsmål her:

1. Kan jeg selv lægge vandbaseret gulvvarme?

Du kan selv stå for en stor del af arbejdet, men der skal en autoriseret VVS-installatør til at tilslutte anlægget det eksisterende varmeanlæg. Det vil sige, at du selv kan støbe, isolere og lægge varmekablerne i de specielle varmeplader. Du kan også selv lægge gulvet til slut, når gulvvarmen er etableret.

2. Kan jeg selv lægge el-baseret gulvvarme?

Der gælder lidt de samme regler her som med den vandbaserede gulvvarme. Du må gerne montere måtterne med elkablerne, og du må også gerne stå for isoleringen og støbearbejdet rundt om varmemåtterne. Selve tilslutningen til husets elinstallationer skal foretages af en autoriseret el-installatør.

3. Kan gulvvarme erstatte radiator?

Ja, det kan både erstatte og supplere radiatorerne. Du kan fx etablere gulvvarme i kælderen og i stueetagen og have radiatorer på 1. sal – eller du kan vælge kun at have gulvvarme på badeværelserne.

4. Er gulvvarme dyrere end radiatorer?

Ja, gulvvarme er en hel del dyrere at etablere end traditionelle radiatorer. Varmestyringen er også mere kompliceret. Til gengæld får du en mere behagelig varme i boligen – og når først gulvvarmen er etableret, kan du sænke temperaturen med et par grader, fordi udnyttelsen af varmen bliver meget bedre.

5. Hvilken type gulvvarme skal jeg vælge?

Der er fordele ved både vandbaseret og el-baseret gulvvarme. Vandbaseret gulvvarme er betydeligt billigere i drift end el-baseret gulvvarme. Til gengæld er det også dyrere og mere besværligt at etablere en vandbaseret varmeløsning. Med en el-baseret løsning er det heller ikke nødvendigt at nedbryde det gamle gulv, da varmemåtterne kan installeres oven på det eksisterende gulv.

6. Kan jeg lægge gulvvarme oven på beton?

Ja, men du vil sandsynligvis opleve et meget stort varmetab, fordi beton ikke isolerer særligt godt. Her bør du finde en løsning, hvor du først sikrer dig, at isoleringen nedad er god, før du etablerer gulvvarme. Tag en snak med en af vores medarbejdere om, hvordan du løser lige netop dit problem.

7. Kan det betale sig at lægge gulvvarme?

Det kommer lidt an på, hvordan du ser på komfort kontra økonomi. Der er ingen tvivl om, at gulvvarme giver et langt bedre indeklima og en bedre varmefordeling i sammenligning med radiatorer – men gulvvarme kræver en bedre isolering af boligen og er dyrere at etablere. Med gulvvarme slipper du imidlertid for at have radiatorer monteret i alle rum. Især i badeværelset er det behageligt at have gulvvarme.

8. Hvordan styrer jeg temperaturen på gulvvarmen?

Det gør du grundlæggende på samme måde som med en traditionel radiator – nemlig med en særlig termostat til gulvvarme. Gulvvarmetermostater kan enten styres og indstilles manuelt eller trådløst. Varmen reguleres automatisk gennem termostatens rumfølere (eller via telestater, der styrer ventilerne til gulvvarmen i boligens forskellige rum).

Der er altid en vis forsinkelse på gulvvarme, da det jo er hele gulvet, der skal have sænket eller hævet temperaturen.

9. Hvad koster det at få gulvvarme pr m2?

Hvis du selv står for alt det arbejde, der ikke kræver en autoriseret VVS’er eller el-installatør, og blot bruger fagfolk til selve tilslutningen til husets varmesystem og elinstallation, så ligger prisen på knap 500 kr. pr. m2. Lader du fagfolk stå for hele projektet, skal du regne med en pris på mellem 1000-2.500 kr. pr. m2 – alt afhængigt af, om det eksisterende gulv skal brydes op.

10. Hvad koster el-gulvvarme om året?

En tommelfingerregel er, at el-gulvvarme bruger et sted mellem 150-300 kWh pr. m2 pr. år – og hvis vi tager udgangspunkt i en pris på 2,23 kroner pr. kWh (med gebyrer osv.) og et badeværelse på 8 m2, så ligger den årlige udgift for gulvvarme på ca. 2000-4000 kr. om året. Der findes en enkel regneregel, der giver dig en indikation af, hvor meget el-gulvvarme koster om året. Den lyder således: kWh forbrug x areal x kWh pris.

Start dit gulvvarmeprojekt hos XL-BYG

Du kan købe alle materialerne til etablering af gulvvarme i din lokale XL-BYG – om du ønsker vandbaseret eller el-baseret gulvvarme. Tag altid gerne en snak med en af vores faguddannede medarbejdere, før du går i gang med dit projekt. Du kan få gode råd, vejledning og hjælp til at finde de rigtige tilbud og de bedste priser på de materialer, du har brug for.