PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Vintertjek af huset

Når vinteren nærmer sig, er det tid til at tjekke huset efter for udvendige skader og slidtage. Få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på her!

Vintertjek af huset

Læsetid: 4-5 minutter

Vedligehold dit hus inden vinter og frost

Hvis ikke du får repareret udvendige skader og slid, risikerer du, at der opstår skader på dit hus i løbet af vinteren, når vejret bliver koldere og fugtigere. Selv de mindste skader kan udvikle sig til store og dyre skader. Husk derfor at tjekke alle revner og sprækker, så  skaderne ikke udvikler sig.

De vigtigste dele af huset, som du bør tjekke, inden frosten for alvor sætter ind:

Tag vintertjek

Tag 

Taget er den konstruktion på huset, som er allermest udsat for årstidernes skiftende vejr. Om sommeren skinner solens skarpe stråler ned på taget, mens det om vinteren udsættes for regn, sne og frost. Det omskiftelige vejr slider hårdt på tagmaterialerne, og det er derfor vigtigt at tjekke, om dit tag er ordentlig tæt, før den næste sne falder.

Når du tjekker dit tag, er det først og fremmest vigtigt at sikre, at selve tagbelægningen sidder godt fast. Finder du løse tagsten eller tagsten, der er revnede og i stykker, bør disse straks udskiftes. Når du er i gang oppe på taget, bør du også undersøge, om de tagsten, der ligger allerøverst på tagfladen – kaldet rygningen, – er tætte, idet utætte tagsten kan forårsage alvorlige fugt- og vandskader hele vejen ned gennem huset. Hvis du har et tag af tagpap, bør du sørge for at få fjernet blade og andet snavs for at undgå skadelig plantevækst.

Tjek til sidst, om vindskeder og sternbrædder er forsvarligt fastgjorte. Hvis ikke de sidder ordentligt fast, bør de sømmes fast på ny med nye eller ekstra søm. Samtidig kan du tjekke, om de trænger til ny maling eller imprægnering. Hvis dette er tilfældet, skal du dog vente med at male til foråret, hvor vejret er lunere og luftfugtigheden er lavere.

Hvis det er muligt, er det efterfølgende en rigtig god idé at gå op på loftet for at tjekke, om der skulle være utætheder under kraftige regnskyl. I løbet af vinteren kan du undersøge, om tagkonstruktionen ser belastet ud, når der ligger sne på taget.

Skorsten

Ligesom taget er husets skorsten særlig udsat for vejrets omskiftelighed. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, om skorstenen står ordentligt fast. Skorstenen kan nemlig rokke sig løs, og hvis det sker, skal den formentlig udskiftes helt. 

Hvis din skorsten er muret op, bør du tjekke, om der er revner i murstenene, og om fugerne er tætte. Ligeledes bør du tjekke for revner og sprækker, hvis din skorsten er pudset. Mens du er i gang, kan du lige sikre dig, at toppen af skorstenen – kaldet hatten – sidder forsvarligt fast.
Revne i facade

Facade, gavl og sokkel 

Når du igen er nede på jorden, kan du starte med at tjekke husets facader og sokkel for revner, sprækker og slidtage, hvori vand kan trænge ind og skabe fugtskader. Hvis du opdager løs puds eller løse fuger, bør du banke disse af og reparere med ny mørtel. Du kan sagtens pudse facaden i vintermånederne, men hvis temperaturen kommer under 0 grader, bør du vente til foråret.

På gavlen bør du undersøge, om der sidder løse brædder, som skal sømmes fast eller skiftes ud. Er brædderne begyndt at rådne, bør du straks skifte dem ud.

Husk også at tjekke, om dine udendørs lamper sidder ordentlig fast, om alle ledninger er korrekt tilsluttet, og om lampen lyser ordentligt. Efterspænd evt. alle skruer og møtrikker og skift lamperne ud, hvis de er blevet for rustne i tidens løb. 
Tagrende nedløbsrør

Tagrender 

Hvis du har høje træer, der står tæt op ad din bolig, har du måske oplevet, at blade og fyrrenåle ofte havner i dine tagrender i stedet for på græsplænen. Det øger risikoen for, at tagrenden stopper til og får vandet til at løbe over og ned ad facaden. For at undgå at vandet løber ned ad facaden og laver fugtskader, bør du flere gange årligt rense samtlige tagrender for blade og grene. Samtidig kan du undersøge, om tagrenderne er tætte og har fald ned mod nedløbsrøret, så nedbør løber i den rigtige retning.

En smart måde at fjerne blade og grene fra tagrenden er at skære en 1½ liters sodavandsflaske halvt igennem og bruge den som en ”skovl”, der passer perfekt i tagrenden. Det er både en nem og billig måde at rense dine tagrender!

Nedløbsrør

Ligesom husets tagrender bør alle husets nedløbsrør renses for blade, jord og grene, så de ikke bliver stoppet til og får vandet til at løbe ud af nedløbsrøret og ned ad facaden. Hvis der løber alt for meget vand ned ad facaden, risikerer du, at fugten trænger igennem væggen og giver svampeskader inde i huset, og så skal der pludselig et meget større reparationsarbejde i gang!

Mens du er i gang med at tjekke dine nedløbsrør, kan du passende sikre dig, at nedløbsrøret er forsvarligt fastgjort på husmuren, så det ikke river sig løs og forårsager endnu større vandskader. Husk også at tjekke, at nedløbsrøret er samlet korrekt.
Vinduer og døre vintertjek

Vinduer og døre

Når du skal tjekke husets vinduer og døre, bør du først og fremmest sikre dig, at der ikke er rådne karme, som bør skiftes ud. Hvis dele af dine karme er begyndt at rådne, bør disse udskiftes helt. Samtidig kan du tjekke, om maling eller imprægnering er intakt. Hvis der sidder løs maling, kan du skrabe dette af – men undgå at male i løbet af efteråret og vinteren, da træets fugtighedsgrad typisk er for høj i disse måneder.

Dernæst bør du tjekke, om alle døre og vinduer lukker helt tæt. Lukker de ikke ordentligt, eller binder de, kan du høvle og slibe dem for at få dem til at lukke ordentligt i, så du undgår varmespild i den kolde tid. Tjek samtidig, om nogle af hasperne trænger til udskiftning.

Mens du er i gang med at tjekke dine vinduer, kan du passende sikre dig, at fugerne hele vejen rundt om både døre og vinduer tætte. Hvis fugerne er utætte, kan der komme vand ind i konstruktionerne, hvilket kan give fugtskader.

Kloak og brønde

Kloakker og brønde på din grund er dit ansvar. For at sikre, at nedbør kan løbe ud igennem systemet, bør du tjekke alle kloakker og brønde for skidt, snavs og slam, da dette ellers kan forhindre vandet i at løbe videre i systemet. 
Oversvømmelse terræn

Terræn 

Det er vigtigt, at du tjekker terrænet omkring dit hus, idet en forkert skråning kan lede overfladevand ned mod dit hus i stedet for væk fra huset. Hvis overfladevandet havner ind mod yder- og kældervægge, kan det give fugtskader i dit hus.

For at få vandet til at løbe væk fra husets ydervægge skal der på fliser og belægninger blot være 1-2 cm fald pr. meter væk fra huset. Hvis du har blomsterbede eller græsplæne tæt op ad huset, skal terrænet skråne lidt mere, for at vandet løber væk.

Have

Sidst – men ikke mindst – bør du tjekke haven omkring dit hus. Har du træer, der står i nærheden af huset eller naboen, eller har du løse genstande fx. trampoliner, havemøbler eller parasoller liggende, bør disse flyttes indenfor eller forsvarligt fastgøres, inden vinterens storme får fat i dem.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk