PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Taglægning med BMC

Få gode råd til taglægning med BMC. Se mere her.

 

Læsetid: 3-4 minutter 

Inden du går i gang

Skal du lægge nye tagsten på et gammelt hus, bør du først kontrollere taget nøje. Se mere her!Lækager, fugt og råd kan medføre store problemer og skal undgås. Kig efter ved rygningen og ved samtlige gennemføringer i taget. Hvis der er lækager/brækager skal de repareres. Spærene skal endvidere være konstrueret til tungt tag.


Hælder det mod tagsten?

Taghældningen kan være afgørende for valg af tagmaterialer. For at finde frem til dit tags hældning i grader kan du gøre følgende: Mål en 100 cm vandret linie ud. Mål afstanden fra de to endepunkter og op til taget. Træk det mindste tal fra det største og se i tabellen for at finde gradtallet. F.eks. 157 cm 112 cm = 45 cm = 24°.

Fastlæg tagets hældning


Afstandslister og bærelægter monteres

Afstandslister

Når undertaget er lagt, skal afstandslisterne monteres. Disse skal flugte med spærene og lægges lodret fra tagfod til rygning. Fastgør listerne og husk at stramme undertaget op under montagen. Anbefalet dimension på afstandslisterne er 25 x 50 mm trykimprægnerede. 

Bærelægter

De vandrette lægter som tagstenene hviler på kaldes bærelægter. For taghældninger ned til 22° er max. afstanden mellem bærelægter 375 mm. Ved taghældninger under 22° skal der anvendes en tættere lægteafstand (se tabellen). Bærelægten skal have en min. dimension på 38 x 73 mm ved en spærafstand på op til 1000 mm. 
Ved en større spærafstand (op til 1300 mm) skal lægterne være mindst 45 x 73 mm. Bærelægten lægges tværs over afstandslisten. Ved hvert kryds sømmes der både gennem bærelægte og afstandslægte. Start med bærelægten ved tagfoden. Denne lægte skal være 20 mm højere end de øvrige bærelægter (for at få den samme hældning på den nederste række tagsten, som ikke hviler på andre tagsten). 
Den nederste tagsten bør stikke ca. 35 mm ud over tagfoden, så regnvandet løber ned i tagrenden. Fastgør den øverste lægte, så der er et mellemrum til topplanken. Prøv med en tagsten for at finde det rigtige mellemrum (tagstenens tap på bagsiden skal have plads mellem øverste lægte og topplanken).

Topplanker og vindskeder

Topplanker

For at finde den rette højde på topplanken, som bør være mindst 22 mm bred, lægger du et par tagsten ud på hver side og et par rygningssten. Højden på topplanken skal være således, at rygningsstenen hviler på planken og på tagstenene. Med den nederste og den øverste bærelægte på plads kan du begynde at lægge resten af bærelægterne. For at beregne hvor mange lægter og dermed hvor mange rækker tagsten der skal lægges, gør du følgende: Find afstanden mellem øverste og nederste bærelægte (f.eks. 4700 mm). Find den maksimale lægteafstand ved din taghældning i tabellen på forrige side (f.eks. 18° = 340 mm). Divider afstanden mellem øverste og nederste bærelægte med den maksimale lægteafstand (4700 mm/340 mm = 13,8). Rund op til nærmeste hele tal og du har antallet af rækker (13,8 = 14 rækker). Lægteafstanden bliver således 4700/14 = 335 mm. 

Vindskeder

Kombinationen af normalsten og vindskedebræt giver en vis justeringsmulighed i siderne af taget. Lægger du derimod normalsten og vindskedesten, skal breddeinddelingen være mere eksakt. Vil du anvende vindskedesten som afslutning på dit tag, er det en fordel at anvende en lægteafstand på ca. 33,5-34 cm, fordi dette mål gør, at udsparringen i stenen vil slutte tæt. Ved en større lægteafstand, vil man kunne se udsparringen. 

Benders vindskedesten giver en ekstrem stærk tætning.  

Den korrekte oplægning

Begynd altid oplægningen i nederste højre hjørne. Læg nederste række jævnt ud fra højre mod venstre. Det kan være nødvendigt at lægge en række med halvsten. Fortsæt med at lægge to til tre rækker op i højden, helt op til rygningen. Anvend en retskinne, så du får pæne lige rækker. Fortsæt på denne måde til hele tagfladen er lagt. Alle sten i yderste række og alle sten omkring udluftninger, vinduer o.s.v. skal fastgøres. Derudover fastgøres hver tredje sten på hele tagfladen diagonalt. Ved taghældninger mellem 30° og 55° og på steder, der er særligt belastet af vind og vejr, bør der foretages en tættere fastgørelse. Ved tag med hældninger over 55° skal alle sten fastgøres. Fastgørelsen kan foretages med galvaniserede søm, skruer, kroge, sidefalsbindere eller clips. 

Rygning

Alle rygningssten skal fastgøres. Brug rygningsbeslag. Hvis du har et valmet tag, kan du bruge valmbegynd og valmklokker. Læg rygningerne ud mod den hyppigste vindretning, således at vinden blæser op over stenene. Afstanden mellem stenene kan reguleres undervejs, så der ikke skal skæres i den sidste sten.

Hvis du skal skære

Ved gennemføringer, valmet tag eller vinkeltag kan det være nødvendigt at skære stenene til og med fordel anvende halvsten. Læg stenene op og marker hvor de skal skæres (brug evt. en kridtstreg). Tag stenene ned igen og skær dem på jorden. Brug en vinkelsliber med skæreskive til sten. Spul stenene fri for cementstøv, så snart du er færdig med at skære.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk