PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Tagdækning med tagpap

Få gode råd og vejledning til når du skal lægge tagpap.
 

Læsetid: 4-5 minutter

Tagunderlag

Underlaget under tagdækningen har stor betydning for tagdækningens styrke og holdbarhed. Ifølge gældende normer skal alle nye tagkonstruktioner opbygges med en minimum taghældning på 1:40, så skadelige vand ansamlinger undgås.

Banerne udlægges med 15 cm overlæg i tværsamlingerne. Alle overlæg fuldsvejses og trædes fast sammen. 
 

Brædder 

Brædder skal være fri for løse knaster, revner og bomkanter og må beskyttes mod nedbør, indtil tagdækningen er udført. De skal være forsynet med fer og not og må ikke have større nyttebredde end 115 mm. Rupløjede 17 mm brædder må have en fri spændvidde op til 0,8 m. Rupløjede 23 mm brædder må spænde op til 1,2 m.

Krydsfiner

Krydsfinérplader skal være godkendt af Boligministeriet som underlag for tagpapdækninger (MK-godkendt) og have fer og not. Pladerne udlægges i forbandt på tværs af understøtningerne, og tværstød skal ske over understøtning. 

Beton

Underlaget kan være betonelementer, beton støbt på stedet eller letbetonelementer. Fælles for betonunderlagene er, at de skal være afhærdede og tørre, inden tagdækningen kan udføres. Overfladen skal være jævn og uden huller og grater.

Eksisterende tagpaptag

Når det gamle tagpaptag trænger til fornyelse, kan der normalt lægges et nyt lag Icopal direkte oven på det gamle. Den gamle tagdækning skal naturligvis have tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Revner, dampbuler og andre skader skal være udbedret, inden den nye tagdækning udføres.

Nye tage

Fej underlaget rent med en stiv kost. Fastsiddende snavs kan evt. fjernes med en spartel. Hvis der bruges vand til rengøringen, skal underlaget være helt tørt, inden arbejdet fortsættes.

Renovering

Hvis den gamle tagdækning ligger fast og jævnt, kan den fungere som underpap. Et eller flere lag Icopal kan da lægges direkte oven på. Husk at rengøre den gamle tagflade grundigt og udbedre revner og dampbuler.

Sådan gør du - Krydsfiner - 1. lag

Trin 1 

Der sømmes trekantlister, 45 x 45 mm, fast langs alle vindskeder, sternbrædder, skorstene og andre lodrette kanter, som tagdækningen skal slutte tæt til.
 
 

Trin 2

For at forbedre vedhæftningen kan der evt. grundes med Icopal asfaltgrunder. Brug malerulle eller kost med halvstive børster.

 

Trin 3

Når grunderen er helt tør, lægges første lag Icopal tagpap på krydsfiner i tagets faldretning. Første lag lægges ud langs sternbrættet, så det lige netop dækker trekantlisten. Inden påsvejsningen startes, rulles ca. halvdelen af rullen ud, så banen kan rettes ind. Den tilrettede bane rulles 1-2 meter tilbage og svejses fast, uden at rullen forskubber sig.
 
 

Trin 4

Når banen er svejset og fastgjort for oven, svejses resten fast under udrulning ned ad taget. De følgende baner rettes ind som før. Overlægsbredden er markeret med en farvet snor.
 
 

Trin 5

Banerne udlægges med 15 cm overlæg i tværsamlingerne. Alle overlæg fuldsvejses og trædes fast sammen.
 

Sådan gør du - Brædder - 1. lag

Trin 1 

Der sømmes trekantlister, 45 x 45 mm, fast langs alle vindskeder, sternbrædder, skorstene og andre lodrette kanter, som tagdækningen skal slutte tæt til.
 
 

Trin 2

Første lag Icopal udlægges på langs af brædder. Banerne krydssømmes forskudt pr. 6 cm i den øverste kant, 2 cm og 6 cm fra kanten. Brug varmtforzinkede eller blanke tagpapsøm type 28/25.
 

Trin 3

Næste bane udlægges med 10 cm overlæg, som klæbes med Icopal tagpapklæber.
 


Trin 4

Første lag Icopal føres op ad trekantlisterne.

 

Trin 5

Ved tagfoden føres første lag ca. 3 cm ud over underlaget, eller så langt, at kanten stopper 1 cm under tagrendens øverste kant. Der krydssømmes ved tagfoden. Evt. rendejern stemmes ned i brædder eller krydsfiner, før det første lag tagpap lægges på. 
 
 

Sådan gør du - 2. lag

Trin 1 

Det øverste lag Icopal lægges altid i tagets faldretning. Første bane lægges helt ind til trekantlisterne, men ikke op over. Inden påsvejsningen af en bane kan ske, rettes den ind, som tidligere beskrevet under afsnittet ”Krydsfinér - 1. lag”.
 
 

Trin 2

Gasflammen rettes mod det sted, hvor rulle og underlag mødes. Der skal dannes en lille bølge af flydende asfalt foran rullen, ligesom der skal komme en lille smule asfalt til syne ved siderne, når rullen langsomt rulles ud. Hold ikke flammen mod samme sted for længe.
 


Trin 3 

Banen trædes godt til, særligt i overlæggene. Det anbefales at bruge sikkerhedssko. Beskyt hænderne med handsker og ret altid gasflammen bort fra allerede udlagte baner, så de ikke beskadiges. Pas på med gasflammen ved inddækninger af plast.

 

Detaljer 

Tagfod

1. Tagfoden kan afsluttes med en Icopal tagfod af aluminium. Den fastsømmes med alusøm ved krydssømning oven på det første lag Icopal.

2. Øverste lag Icopal føres ud til forkant af den fastsømmede del af tagfoden.

3. For at få en pæn afslutning ved tagfoden, skæres en trekant bort af den underste bane i overlægget, ca. 3 cm fra kanten

Stern

1. Når øverste lag er udlagt, inddækkes med en strimmel Icopal Top. Først svejses strimlen fast til sternbrættet med 2-3 cm af tagpappet ragende op over brættet.

2. Derefter svejses strimlen fast til trekantliste og overpap.

3. Til sidst sømmes fast til sternens overkant pr. 6 cm. Inddækningen udføres, så der ikke opstår ”modfald” ved evt. overlæg.

4. Ved sternbrættets nederste ende udskæres, så der dannes en trekant i strimlen, der svejses fast og dækker enden af trekantlisten.

5. Toppen af sternbræt og inddækning dækkes med en Icopal sternkapsel, som sømmes fast med et alusøm i den ene ende. Det næste stykke sternkapsel skydes ind i det forrige og dækker over sømningen. Sternkapsler monteres nedefra og opefter.

Vindskede 

1. Afslutningen af tagkanten kan udføres med et vindskedeprofi l af aluminium. Det fastgøres oven på underste lag med krydssømning.

2. Vindskedeprofi let dækkes med en 20 cm strimmel af Base 400P, som fastsvejses, så der er 4-5 cm fra strimlens kant til opkanten på vindskedeprofi let.

3. Øverste lag påsvejses ud til vindskedeprofi lets kant. Mellem kanten af øverste lag og vindskedeprofi let fyldes der op med tagkit.

Tagryg

1. På saddeltage krydssømmes banerne for oven ved tagryggen pr. 6 cm for at undgå nedskridning. Derefter afsluttes med et lag Icopal Top i 60 cm bredde, som fastsvejses hen over tagryggen.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk