PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Vinduer og døre

Gode råd om udskiftning af vinduer og døre

Udskiftning af vinduer og døre

Hus med dør og vindue - XL-BYG

Læsetid: ca. 5-6 minutter

Ramme- og korsbåndsvinduer

Vinduer og døre skal passe til husets stil. De fleste vinduer er udført med rammer og sprosser af træ. Klassiske trævinduer kan opdeles i to typer, rammevinduer og korsbåndsvinduer. Rammevinduer har en, to, tre eller fire rammer, hvor rammerne igen kan være opdelt med to eller flere sprosser. Korsbåndsvinduet, populært kaldet dannebrogsvinduet, opdeles af lod- og tværposte i fire eller flere rammer, som igen kan opdeles med sprosser.

Facadens alder og stil

Vinduer og døre spiller en væsentlig rolle for en bygnings arkitektur, og er således et par af de tangenter, arkitekten spiller på, når han tegner eller ombygger et hus. Vindueshullernes størrelse, og hvor langt inde eller ude i murhullet (falsen) vinduerne monteres, er vigtig i forhold til oplevelsen af en bygnings tyngde. Dybe false og/eller små vindueshuller giver en tung bygning. Lave false og/eller store vindueshuller giver en let bygning. 

Vinduernes inddeling

Vinduer og døre kan være inddelt i flere fag, både lodret og vandret. Dernæst kan den enkelte ramme være delt af sprosser. Sprosser i moderne vinduer ødelægger ofte vinduets elegance på grund af tykkelsen. Man skal altid være opmærksom på sprossernes dimension og eventuelt vælge færre sprosser i de nye vinduer. 

Sammenbygningsmuligheder

Ønsker du et vindue eller en terrassedør i en speciel og utraditionel udførelse eller et element sammenbygget af flere vinduer og/eller døre, er du afhængig af rådgivning. I XL-BYG kender vi de forskellige produkters muligheder og begrænsninger – f.eks. karmens/rammens/glassets styrke – og kan vejlede dig til et sikkert valg.  

Holdbarhed

Traditionelt har vinduer og døre været produceret af hjerteved, også kaldet kernetræ, fra langsomtvoksende skovfyr. Det er ikke en selvfølge, at producenten anvender kernetræ, fordi det øger prisen, men det betaler sig at vælge vinduer og døre, hvor der er brugt kernetræ på udsatte steder. Gode vinduer og døre er vakuumimprægnerede, så de er beskyttet mod råd og svamp i mange år. 

Farver

At vælge farver er at tage stilling til et bestemt udtryk og en bestemt karakter. Farverne på vinduer og døre skal altid forholde sig til det hus, de sidder i og ikke vælges ud fra, hvad der ser pænt ud i andre huse. Farven på vinduer og døre har betydning for lysindfald og lysets farve. Mørke vinduer lukker mindst lys ind, og jo mørkere farve du vælger, jo tyndere vil profilerne fremstå. 

Profiler og glasareal

Et tværsnit gennem vinduets eller dørens karm, ramme eller post kaldes et profil. Profilets tykkelse og udformning har betydning for styrke og udseende. Profilet skal have den fornødne styrke til at gøre vinduet eller døren stabil. Omvendt skal profilet være så spinkelt som muligt, for at glasarealet kan blive stort. 

Lyset i rummene

Vinduets opgave er at give rummet lys og luft. Dagslys falder ikke kun vinkelret ind ad vinduet. Derfor har vinduets udformning stor indflydelse på, hvor jævnt og kraftigt rummet bliver oplyst. Profileringen på poste, rammer og sprosser kan udformes med kraftigt afrundede hjørner for at få mere lys ind i rummene. 

Åbning, lukning, udluftning og sikring

Vinduer og yderdøre har flere lukkemuligheder. Inden du bestemmer dig til, hvilket vindue og hvilken yderdør du skal vælge, skal du forholde dig til: Børnesikring, pudsning, åbneretning, sikring, ventilation, betjening og redningsåbning. Vælg så vidt muligt altid vinduer med skjulte beslag. Det giver beslagene længere levetid og vinduerne et mere harmonisk udtryk.

Krav til ruderne

En rude har forskellige egenskaber, som har betydning for valg af rudetype. Det drejer sig om rudens lyddæmpende, sikkerhedsmæssige samt lys- og varmeregulerende egenskaber.

Til udskiftning af vinduer eller døre skal du bruge følgende:

 • Tommestok eller målebånd. Det er meget vigtigt at måle præcist op, ellers kommer de nye vinduer eller døre ikke til at passe.
 • Stik- eller håndsav når de gamle karmstykker skal saves igennem.
 • Koben til at brække løs med.
 • Løs nedstrygerklinge og arbejdshandsker når de gamle søm/skruer, der holder vinduet fast, skal saves over.
 • Rustløsnende spray når de gående rammer (den bevægelige del af vinduet) skal løftes af.
 • Små kiler af plast eller træ når vinduet skal placeres vandret/lodret i vindueshullet. Du bruger kiler i hvert hjørne og på midten.
 • Boremaskine, 6 mm træbor, 6 mm murbor og montageskruer. I træhuse anvendes almindelige karmskruer.
 • Vaterpas - vinduet skal være lodret og vandret på alle leder og kanter.
 • Skruetrækker eller skruemaskine.
 • Hammer.
 • Baggrundsprofil (fugebagstop).
 • Tømrervinkel.
 • Fugemasse.
 • Fugepistol.
 • Isolering i strimler.
 • Evt. inddækningslister til (indvendig) afslutning af overgangen mellem fuge og væg.
www.rationel.dk og i bogen "Vinduets ABC” er der masser af teknisk vejledning og inspiration at hente. 

Udskiftning af vinduerne

Trin 1 

Tag den gamle vinduesramme af.

Trin 2

Skær langs den indvendige karm gennem vægbeklædningen (tapet, væv m.v.) med en hobbykniv.
 

Trin 3

Sav vindueskarmen igennem med skrå snit – så er den let af få ud i nogle stykker.

Trin 4

Rengør murfalsen for urenheder. Bank pudsrester af med en hammer og mejsel. Sav eventuelt gamle søm og skruer over med en nedstryger.

Trin 5

Den nye vinduesramme skal helst placeres 5 cm inde i murhullet. Sæt den 0,5 cm længere ude end den gamle ramme, så undgår du, at den gamle fuge bliver synlig.
 

Trin 6

Juster rammen med træ- eller plastkiler, så den er i vater.

Trin 7

Bor to huller i hver sidekarm med et 6 mm træbor. Det er vigtigt, at mindst et af hullerne i hver side er ud for murværk og ikke en fuge. Hvis vinduet er højere end 120 cm, skal der bores tre huller i hver side.

Trin 8

Bor igennem med et 6 mm murbor. Skru de to øverste montageskruer i og se om vinduet stadig er i vater, og om det lukker helt og ensartet. Finjuster med kilerne og skru resten af montageskruerne i.

Trin 9

Fjern kilerne og fyld hulrummet ud med isolering. Læg en baggrundsprofil (fugestop) i og børst fugen ren.

Trin 10

Kom fugemassen i med en fugepistol. Fugen skal være dobbel så dyb som bredden, dog mindst 8 mm. Pres forsigtigt fugen ned med en træfugepind, der har ligget i mild sæbevand et døgns tid. Glat fugen efter fra bunden og op.
 
 
På alle elementer fra Rationel findes ved levering, en label med en meget udførlig monteringsvejledning, som i detaljer beskriver fremgangsmåden. 

Udskiftning af dør

Fremgangsmåden er stort set den samme, som når du skifter et vindue. Du skal bare bemærke følgende:
 1. Husk at lægge et par klodser under den nye dør, så du kan komme til at fuge eller støbe under dørkarmen.
 2. Karmen skal fastgøres med 3 montageskruer i hver side. Start med at skrue alle tre skruer i i den side, hvor hængslerne sidder. Hæng rammen på og finjuster eventuelt inden du skruer de sidste 3 skruer i. 

Vedligeholdelse

Ordentlig vedligeholdelse af vinduer og yderdøre er en forudsætning for lang levetid og funktionsduelighed. Karme og rammer skal holdes rene, og kan med fordel vaskes udvendigt, hver gang man pudser vinduerne. Alt træværk skal med mellemrum males, ligesom tætningslister skal renses og evt. udskiftes.

Hængsler og øvrige beslag skal smøres og justeres jævnligt. Udvendige overflader af aluminium kan med fordel poleres med autovoks.

Når malingen på de nederste dele på syd- og vestvendte vinduer og døre viser tegn på nedbrydning, skal der males. Løs maling skrabes eller slibes af, og efter rengøring og grunding med grundingsolie males med 2 lag vandbaseret maling eller træbeskyttelse.
Alle bevægelige dele bør renses for snavs og smøres med syrefri olie en gang om året.

Glideskinner smøres med Teflon spray. Hængsler kan justeres efter behov. Beslag, der går for stramt eller for løst, justeres ligeledes, hvis rengøring og smøring ikke hjælper.
I brugervejledningen, der vedlægges alle leverancer fra Rationel, finder du retningslinjer for vedligeholdelse. Informationerne kan også hentes på www.rationel.dk.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk