PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Fuger let og hurtigt

I denne artikel beskriver vi to forskellige måder at fuge ved vinduer og døre på, med fugemasse og fugebånd.

Læg selv dine fuger ved vinduer og døre

 Lægning af fuger - XL-BYG

Du får i denne artikel to trin-for-trin guides til, hvordan du fuger, samt hvordan du udnytter fordelene ved hhv. fugemasse og fugebånd. Først får du her en vejledning i brug af fugemasse til døre og vinduer.

Mange anvendelsesmuligheder med fugemasse

Der findes mange forskellige anvendelsesmuligheder med fugemasse. Det kan være til fugning afvinduer og døre på fugebund, små revner ved loftplader, små revner ved døre og vinduer, ved rørgennemføringer eller omkring lister og karme.

Hybrid fugemasse giver fleksibel fuge til døre og vinduer ude og inde

Der er forskel på fugemasser, og det er vigtigt at vælge den rigtige. Nogle tåler frost, andre er skabt til rum med fugt, og der er fugemasser, som tolererer forholdsvis store bevægelser i de omgivende materialer. DANA Lim Sealflex Hybrid 522 er en ny type vandbaseret silikonefugemasse, der kan bruges af alle. Få en flot finish, blot med lidt vand og en finger - eller brug en spartel eller fugtig svamp. Kan anvendes både ude og inde, er lugtfri og overmalbar. Efter afhærdning er fugemassen lige så bestandig som traditionel silikonefugemasse og har en høj elasticitet. Perfekt til fuger omkring døre og vinduer, paneler mm.

Hvordan vælger du den rigtige fugemasse?

Der findes næsten lige så mange fugemasser som fugeopgaver. Når du køber fugemasse, er der især fire ting, du skal tage hensyn til.

  1. Bevægelser i fugen (fugemassen skal kunne følge bevægelserne – ellers risikeres fugeslip og krakelering).
  2. Fugens bredde (en smal fuge kræver en meget elastisk fugemasse).
  3. Skal der fuges indendørs eller udendørs (den skal modstå vind, frostvejr og vand).
  4. Skal fugen overmales (ved store bevægelser i fugen vil malingen dog krakelere). Og skal fugen være pillesikker (syntetiske fugemasser er ikke pillesikre og bør derfor kun bruges, hvor fugen ikke er tilgængelig).

Dimensionering af fugen

Fuger, hvor der anvendes DANA Lim Sealflex Hybrod 522, bør dimensioneres således, at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 25%. Fugens dybde skal normalt være halvdelen af fugebredden. Som fugebund anvendes DANA Lim Fugebund 981 i den rette dimension, og den placeres efter den ønskede fugedybde.

Påføringstemperatur

DANA Lim Sealflex Hybrid 522 kan påføres ved temperaturer fra +5 til +40°C. Du bør ikke fuge, hvis der forventes temperaturer under frysepunktet inden for 24 timer. 

Til fugning skal du bruge følgende materialer:

Sådan lægger du fuge med fugemasse

Trin 1

Afdæk siderne med afdækningstape. Det giver det pæneste resultat. Hertil anvendes et bagstop, også kaldet fugebund. En fugebund sikrer, at fugen får en rigtig og ensartet dybde, og at den ikke hæfter i bunden af fugen. Herved bevares fugens elasticitet og dens levetid forlænges. Ved elastiske fuger anvendes runde bagstop og ved plastiske fuger anvendes firkantede bagstop. Fugebunden lægges i så store dimensioner (10-25% større end fugebredden), at materialet er sikkert fastholdt.

Trin 2

Patronens gevindtop afskæres. Fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd eller trykluftpistol. Påføring skal ske med en jævn og rolig bevægelse i fugen.
 

Trin 3

Fugen trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet fugepind 10-20 minutter efter påføring. Som glittemiddel bruges Dana Lim Glittevæske 901 eller en sæbevandsopløsning.

Trin 4

Afdækningstapen fjernes straks efter at fugemassen er færdigglittet.

Elasticitet og styrke

Fugemassen er særdeles let at bearbejde og kan inden afhærdning fjernes fra uønskede flader med Dana Lim Wipes 915. Den er ligeledes fuldstændig lugtfri, overmalbar og kan anvendes på fugtige underlag. Efter afhærdning besidder DANA Lim Sealflex Hybrid 522 de samme egenskaber som traditionel silikonefugemasse, hvilket vil sige stor elasticitet og styrke, lang levetid, høj vand- og temperaturbestandighed og modstandsevne overfor klimatisk ældning (UV-lys). DANA Lim Sealflex Hybrid 522 hærder ved reaktion med luftens fugtighed og danner efter hærdning en fuldstændig elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25%.

Hærdning

DANA Lim Sealflex Hybrid 522 er klæbefri efter 40 minutter. Ved en fugedybde på 2 mm er hærdetiden ca. 1 døgn, og ved en fugedybde på 4 mm er hærdetiden ca. 3 døgn. Da fugemassen hærder ved reaktion med luftens fugtighed, er hærdetiden afhængig af temperatur og luftfugtighed. Produktets egenskaber udvikles gradvist i takt med hærdningen. De optimale egenskaber opnås ca. 1 måned efter fugning.

Tips

DANA Lim Sealflex Hybrid 522 kan anvendes til næsten alle fugeopgaver både inde og ude, f.eks. fugning omkring døre og vinduer, vægge, rørgennemføringer, topforsegling og diverse tætningsopgaver. Fugemassen kan anvendes uden brug af primer på de mest almindelige flader i byggeriet, som f.eks. glas, keramiske fliser, mursten, træ, beton, anodiseret aluminium, rustfrit stål m.m.

Rengøring

Værktøjet rengøres med vand, inden fugemassen hærder. Hænder og hud vaskes ligeledes med vand. Er fugemassen hærdet, kan den kun fjernes mekanisk eller med silikonefjerner.

Fugebånd til døre og vinduer - sådan

Nu ved du, hvordan man fuger med fugemasse. Nu vil vi give dig en vejledning i fugning med fugebånd. Så kan du selv afgøre, hvilken metode, du vil bruge til dine døre og vinduer.
 
DANA Lim Fugebånd F600 er et forkomprimeret tætningsbånd, der efter montering ekspanderer til fem gange sin bredde og giver en effektiv tætning og en permanent diffusionsåben elastisk fuge. 

Fugebåndene anvendes til fuger omkring døre og vinduer, rørgennemføringer, mellem bygningselementer m.m. såvel ude som inde.

Båndet er baseret på en specialimprægneret polyurethanskum, der sikrer permanent vejrbestandighed og tæthed mod slagregn.

Fugebåndet er selvklæbende, let at montere og fås i mange forskellige størrelser, til brug i fuger fra 7 mm til 24 mm bredde, og kan anvendes trods vådt og koldt vejr.

Montering

Værktøj:Målebånd, kniv/saks, spartel, kiler (ved fugtige/støvede fugeflader).

Forbehandling: For at opnå optimale monteringstider, bør båndene opbevares ved stuetemperatur (+15 til +25°C) i mindst en time inden montering. Fugefladerne renses for snavs (materialernes normale ruhed og fint støv er uden betydning).

Båndlængde: Som elastikreserve skal der altid beregnes 1 - 3 cm ekstra pr. meter til den opmålte længde.


 

Montering: Fjern 20-30 cm af dækpapiret og placér fugebåndet i fugen. Forsiden af båndet monteres ca. 2 - 4 mm tilbagetrukket fra fugens forkant. Fugebåndets selvklæbende side presses mod den ene fugeflade, f.eks. med en spartel. Båndet må ikke sømmes.


 

Våde og støvede fuger: Hvis båndets selvklæbende side ikke hæfter, f.eks. på grund af fugtige eller støvede fugeflader, kan man med fordel anvende en kile til at fastholde båndet, indtil det er ekspanderet.


 

Kryds-fuger: I krydsfuger monteres først det lodrette fugebånd som et gennemgående bånd. Herefter monteres de vandrette fuger, der ved et let tryk fra siderne støtter det gennemgående bånd.


 

T-fuger: Fugebåndet føres igennem den gennemgående fuge. Herefter stødes den sidste del imod, med et let pres, så den støtter det gennemgående bånd.Samlinger: Fugebåndene placeres præcist over for hinanden og stødes sammen med et let tryk. Båndene må ikke overlappe hinanden.


 

Varierende fugebredder: Ved stor variation i fugebredder, anvendes fugebånd med forskellig dimension. Båndene stødes sammen med et let tryk. Båndene må ikke overlappe hinanden.


 

Hjørner: For at undgå utætte fuger, må man aldrig bøje fugebånd omkring hjørnerne. Fugerne udføres som vist på tegningen.


 

Hvordan sikres båndrester?: Ruller der er åbnede, og endnu ikke er ekspanderet, sikres med tape, og kan herefter anvendes på et senere tidspunkt. OBS! Opbevares under 20°C.

Hvor hurtigt ekspanderer båndet?: Ekspansionen begynder, når rullen åbnes, og vil afhængig af temperatur og fugebredde, tage fra få minutter til et par dage. Jo varmere det er, jo hurtigere går ekspansionen. Ønskes en hurtigere ekspansion kan båndet varmes med varmeblæser/føntørrer. Omvendt kan monteringstiden forlænges, hvis rullen opbevares køligt før monteringen (f.eks. i køletaske).

Lagerstabilitet. De forkomprimerede fugebånd kan lagres i lang tid i rullen. Men på grund af den høje komprimeringsgrad, vil skummets evne til at ekspandere langsomt svækkes. Derfor skal fugebåndene anvendes inden 18 måneder. 

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk