PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Varmegenvinding

Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at det giver problemer med indeklimaet. Det kan et varmegenvindingsanlæg afhjælpe. Få trin for trin vejledning her.

Læsetid: ca. 3 minutter

Et godt indeklima er vigtigt

For at holde energiforbruget så lavt som muligt, er mange boliger velisolerede og tætte. Det er godt for miljøet, men ikke nødvendigvis godt for indeklimaet. Med fugtig luft og dårlig udluftning risikerer man, at der opstår indeklimaproblemer. Indeklimaet påvirkes især af tæpper, hvor der ophobes støv, tobaksrøg, stearinlys, madlavning og lignende. Og da vi i gennemsnit opholder os indendørs i ca. 20 timer i døgnet, er et godt indeklima vigtigt. 

Et varmegenvindingsanlæg giver et godt indeklima

Et varmegenvindingsanlæg skifter den fugtige og evt. forurenede indendørsluft ud med ren og frisk luft udefra. Hermed får husstøvmider, råd, skimmelsvampe og andre skadelige mikroorganismer de værst tænkelige livsbetingelser. Samtidig genanvendes varmen fra udsugningsluften til opvarmning af den friske luft via en modstrømsveksler. 

Især godt i boliger med brændeovn

Specielt boligejere med brændeovn eller tilsvarende varmekilde får en væsentlig bedre udnyttelse af varmen. Den genanvendes og udnyttes til grundopvarmning af indblæsningsluften til en langt større del af boligen end ellers. Et varmegenvindingsanlæg
er en god løsning for både pengepung og helbred.  

FAKTA

Det siger lovgivningen:

I ethvert beboelsesrum og i huset totalt skal der være et luftskifte på mindst 0,5 gange i
timen, svarende til en volumenstrøm på 0,32 l/s pr. m2 ved en rumhøjde på 2,5 m.
Kravet til husets energiforbrug (altså energimængden brugt på opvarmning, varmt vand,
ventilation og køling), må højst være 52,5KWh/m2 pr. år + 1650 KWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal (m2) eller som herunder: 
 
Ventilationsanlæg skal have en virkningsgrad på mindst 80%. Energiforbruget skal også
ligge på et meget lavt niveau, nemlig maksimalt 1.000 J/m3 med maks. tryktab.
  • Lavenergibygning klasse 2015 til boliger: 30kWh + 1000/A kWh/m2 pr. år (Krav fra 2015). 

Sådan installerer du det selv

Installerer du et varmegenvindingsanlæg i din bolig, følger der en række fordele med: Du sparer på energien, nedbringer luftfugtigheden og forbedrer indeklimaet. Din bolig bliver meget sundere, da systemet konstant fornyer boligen med frisk luft udefra, hvilket hæmmer dannelsen af fugtskjolder, råd og svamp. 

Trin 1

Ventilplacering
Indblæsningsventiler:
  • placeres i gennemgangszoner 
  • i værelser gerne over døren 
  • i stuer, helst væk fra sofaen 
  • gerne i nærheden af brændeovnen 
  • i alrum, ikke direkte over spisebordet
Udsugningsventiler:
  • i køkkener, helst over håndvasken 
  • i baderum i brusekabinen 
  • i bryggers, over vasken hvis muligt
 

Trin 2

Ventil montering
Marker ud- og indblæsningsventiler. Vær opmærksom på evt. el-installationer, rørføringer og lignende.
 

Trin 3

Opmåling
Foretag opmåling fra ventilhul til rørføringens placering. Ventilationsrøret bør ikke føres uisoleret (med mindre det føres i opvarmede opholdsrum) og ikke hvile på spær og bjælker.
 

Trin 4

Afkortning
Efter opmåling markeres på rør og røret skæres til. Brug sikkerhedsudstyr for at undgå øjenskader etc. Fil kanter efter endt skæring, for at sikre at isolering og dampspærre ikke bliver revet i stykker. På­monter bajonetfatning for ventil. Brug gerne silikone/tætningsmasse for at opnå en tæt samling. Vær opmærksom på at sikre samlingen med min. to selvskærende skruer.
 

Trin 5

Bajonetfatning monteres
Bajonetfatning med påmonteret rør sættes på plads i forboret hul. Brug kopbor Ø108 til en Ø100 ventil. Og brug Ø127 til en  Ø125 ventil. Og vær opmærksom på at dampspærren ikke rives i stykker. Fatningen trykkes let på plads og sikres med skruer.
 

Trin 6

Rørføring
Røret skal kunne komme uhindret op til loftsrum. Husk at sikre tætning omkring dampspærre og at isoleringen slutter tæt omkring rørføringen, så du undgår kuldepåvirkning i rørføringen. Påmonter bøjning til spirorør. Husk evt. lyddæmper for at dæmpe samtalestøj mellem værelser.
 

Trin 7

Rørføringseksempel
Kanaler lægges enten direkte på loftsisoleringen eller fastgøres med patentbånd/montagebøjler. Kanaler på tværs af bjælkelaget kan med fordel placeres i skunk. Husk at tage højde for evt. forhindringer som jerndrager, kviste eller andre installationer. Kanaler mellem etagerne kan placeres i en isoleret skakt eller i tagisoleringen. I 2 etagers huse afgrenes fra hovedstrengen i skunk til de enkelte ventiler i etageadskillelsen.
 
  

Trin 8

Aggregat placering
Placer aggregat på foreskrevet sted iflg. tegning. Husk at montere en vandlås og adgang til afløb for kondensvand. Hvis der er risiko for frost isoleres slangen (fx med ”rørskåle” eller med 30 mm. mineraluld).
 

Trin 9

Installation af kondensafløbet
Der skal udføres et kondensafløb. Aggregatet skal stå i vater så kondensafløbet virker efter hensigten. Kondensafløbet skal frostsikres hvor nødvendigt. Vandlåsen kan med fordel placeres inde i bygning tæt ved afløbet. Vandlåsen skal udføres iht. anvisningerne i installationsvejledningen til dit aggregat.
 

Trin 10

Udluftning og indblæsning
Hvis du vælger taghætter skal afstanden mellem dem være min 3 m.Hvis du vælger gavlriste skal afstanden mellem dem være min 1 m hvis ristene placeres lodret over hinanden, eller 3 m hvis ristene placeres vandret ved siden af hinanden. Gavlriste eller hætter skal altid placeres højere end 1 m fra nærmeste vindue.
 
 

Trin 11

Isolering
Kanaler skal isoleres med 100 mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse. Isolering kan også med fordel foretages ovenpå den eksisterende loftsisolering. Lyddæmpere skal også isoleres, dog kun med 50 mm mineraluld.
 
 

Trin 12

Gennembrud af dampspærren og undertaget
Husk ved gennembrud af dampspærren og undertaget at anvende de af damp-spærre- og undertagsleverandøren anbefalede tætninger for at sikre en 100% tæt gennemføring.
 

Trin 13

Det færdige resultat
 
 

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk