PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Red det gamle loft med gipsplader

Er du blevet træt af det gamle loft, er det nemt at renovere med gipsplader. Det gælder især gamle, mørke listelofter af træ, men også et almindelig pudset loft kan blive som nyt igen med gipsplader. Se mere her!

Læsetid: ca. 3-4 minutter 

Hvis det gamle loft er plant, skruefast og stabilt, kan du uden problemer skrue gips­plader fast direkte oven på det eksisterende loft. Hvis loftet ikke er skruefast, det vil fx sige et pudset loft, er du nødt til at skrue forskalling fast først, inden du kan montere gipspladerne. Her viser vi dig begge metoder:

Sådan renoverer du listeloftet

Et ældre listeloft er normalt så stabilt, at du kan skrue nye gipsplader direkte fast på det eksisterende loft. Er du ikke helt sikker på skruefastheden, kan du montere såkaldt spredt forskalling. 

Trin 1

Vær omhyggelig med at tjekke om underlaget er solidt nok. Er det ikke tilfældet, kan du med fordel eftersømme eller -skrue, så det eksisterende loft kan bære det nye gipsloft.

Trin 2

Når du skruer de nye gipsplader fast, er det bedst at montere dem, så de sidder på tværs af de gamle brædder i listeloftet.

Trin 3

Hvis det ikke er muligt at fastgøre de nye gipsplader direkte på det eksisterende loft, kan du montere forskalling af træ - også på tværs af de eksisterende loftbrædder. Monter forskalling langs vægge og med en indbyrdes afstand, så du kan overholde den normale skrueafstand til gipspladerne på 30 cm.

Trin 4

Du kan også vælge stålprofiler til monteringen. Langs væggene en stålskinne SK 25 og herefter stålprofiler S 25/85 med en afstand på 30 cm, så det passer til monteringen af gipspladerne.
 

Sådan renoverer du det pudsede eller skæve loft 

Du kan med fordel bruge gipsplader, hvis det gamle pudsede loft skal renoveres. Er loftet skævt, kan du nemt rette det op ved samme lejlighed. For at det nye loft kan blive helt lige og vandret, er du nødt til at måle ud med vaterpas og et langt lige bræt, allerbedst med en såkaldt retskinne, der er et "bræt” af aluminium. Mål ud og mærk op, så du kan klodse op de steder, hvor loftet er skævt. Du kan med fordel bruge klodser af masonit eller krydsfiner, som gør det muligt at skrue igennem, når du monterer forskallingen.

Trin 1

Monter den spredte forskalling langs væggene og med en indbyrdes afstand, så du kan skrue gipspladerne fast med den korrekte afstand, som normalt er 30 cm. Anbring ”ret-op-klodserne” under forskallingen, dér hvor du skruer forskallingen fast, og husk at skruerne skal gå gennem klodserne.

Trin 2

Monter nu gipspladerne som beskrevet under plademontering.

Trin 3

Hvis du vælger stålprofiler, skal du først montere en SK 25 kantskinne langs væggene og derefter S 25/85 stålprofiler til fastgørelsen ”inde” på loftet. Placer klodser/brikker af masonit eller krydsfiner, der hvor skinner og profiler skal rettes op.

Trin 4

Monter nu gipspladerne som beskrevet under plademontering.
 

Sådan monterer du gipspladerne 

Gipsplader opfylder de fleste brandkrav i Bygningsreglementet. Der er dog særlige krav til etageadskillelser, og desuden gælder det, at et såkaldt nedhængt loft ikke må have mere end 4 cm hulrum mellem nyt og gammelt loft. 

Trin 1

Monter gipspladerne, så de forsænkede pladekanter vender mod hinanden. Pladernes korte kanter bør have en fugeafstand på 2-4 mm, så det senere er muligt at spartle.

Trin 2

Skruerne placeres, så de kan skjules af spartlingen. Det betyder, at de lige præcis skal gå så langt ned, at de er under overfladen, men uden at papirlaget i overfladen gennembrydes. Skruerne placeres 10 mm fra spartelkanter og 15 mm fra skårne kanter.

Trin 3

Du kan med fordel lave en ekstra hånd af et par stumper lægte. Støttefoden, eller en ko, som håndværkerne kalder den, skal være 20 mm længere end rumhøjden, og den gør det utrolig meget nemmere at skrue!

Trin 4

Hvis du kun skal montere ét lag gipsplader, skal der være forskalling bag alle kantsamlinger. Husk at samlinger skal være forskudt i forhold til hinanden, og at der skal være en afstand på 30 cm mellem underlaget, du skruer i. Monteres to lag plader, skal alle korte samlinger i det yderste lag være understøttede, og samlingerne skal være forskudt for hinanden.

Trin 5

Opbevar gipspladerne indendørs. Læg dem på strøer med maksimalt 60 cm indbyrdes afstand.

Trin 6

Gipsplader deles nemmest med en skarp hobbykniv. Brug en lang stållineal og skær igennem papirlaget fra forsiden, og.....

Trin 7

....vend så pladen, og knæk den over en bordkant. Derefter skæres bagsiden af kartonen igennem med hobbykniven.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk