PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Loft til kip - Frilægning af hanebåndsspær

Når du laver en loft til kip løsning, giver det frilagte hanebåndsbjælker flere muligheder, både visuelt og i indretningen. Se mere her!

Læsetid: ca. 6-7 minutter

Mange hustage i Danmark er udført med høj rejsning som er betegnelsen for en tagkonstruktion med over 40 graders hældning. 

Denne er ofte udført som en hanebåndsspærkonstruktion med et vandret hanebånds­loft. Dette loft danner så et loftsrum over hanebåndsspærrene, som ofte er tilgængelig via en loftlem. En loft til kip løsning inddrager loftsrummet over de nu frilagte hanebåndsbjælker. 

Det giver nye muligheder, når vi taler om indretning (der kan evt. indrettes en hems på de frilagte hanebåndsbjælker) og rum­melige oplevelser samt mulighed for ændret lysindtag fx ved hjælp af nye og højere placerede ovenlys.

Fakta - det siger lovgivningen:

Hvad angår lovgivningen, så gælder kravene fra Bygningsreglementet 2010 (BR10), men der kan også være regelsæt der gælder for evt. bevaringsværdige huse eller fredede huse (fredningsbestemmelser). Alle regler og love skal overholdes også selvom der IKKE skal søges byggetilladelse til det pågældende projekt.

Det er altid en god ide at forhøre sig hos kommunens tekniske forvaltning om, hvad de kræver af dokumentation til denne form for tilbygning, og om det kræver en byggetilladelse mv.

En inddragelse og af det uudnyttede hanebåndsloftrum og frilægning af spærene  til et loft til kip rum kan gøres uden byggetilladelse. Selvom der ikke kræves byggetilladelse fra kommunens side er det alligevel en god investering at få lavet en beskrivelse og konstruk­tionstegning af en arkitekt, som viser opbygningen af den nye konstruktion og vedlægge den sagsmappen ved kommunen.

BR10 krav

Der er nogle krav i BR10, som du skal være opmærksom på, selvom der ikke kræves byggetilladelse:
 • Minimumskravet til loftshøjden (hanebåndsspærene) på 2,30 m
 • Specificerede krav til konstruktionernes minimum U-værdi (se afsnittet energi)
 • Husets samlede vinduesareal må ikke overstige 22% af bygningens opvarmede bruttoetageareal - en varmetabsberegning kan dog tilsikre et større vinduesareal.

Lokalplaner og servitutter

Undersøg derfor hvilke lokalplaner og servitutter der gælder for din grund (matrikel), inden du påbegynder projektet – disse planer og servitutter vil nok ikke i dette tilfælde berøre denne type ombygninger. Skulle der være forhold som afstedkommer at du ikke umiddelbart kan opfylde krav fra BR10 lokalplan eller servitutkravene, kan der søges dispensation. Vær opmærksom på at der for såvel bevaringsværdige huse som fredede huse er specielle regler.

Kom godt i gang – Spærtyper - udførelsen

Frilægning af hanebåndsspær og derefter loft til kip.
Der vil undervejs i den praktiske byggeproces opstå nogle beslutningsændringer – store som små – uanset hvor godt, det er planlagt og du er forberedt.

Overordnet set kan man dele et loft til kip tagprojekt, som dette op i nogle hovedopgaver:
 • Tegn eller få tegnet nogle principsnit for den overordnede konstruktions- og materialevalg
 • Sørg for at økonomien er på plads
 • Er der brug autoriserede håndværker (evt. elektriker), så indhent tilbud og indgå skriftlige aftaler med disse. Afklar hvor meget gør-det-selv arbejde man selv kan udføre af denne komplekse og svære opgave
 • Få fastlagt en overordnet tidsplan
 • Plan for udførelse og styring af tid/materialer samt eventuelle underentreprenører
 • Evt. afleveringsforretning(er) med de udefra kommende håndværker(e)

Rådet må her være: Tænk dig GRUNDIGT om!

Det handler om, hvad du selv magter og hvilke håndsværkmæssige evner, du har. Og ikke mindst den tid, du har, er vigtig …

I forbindelse med ændringen og frilægningen af hanebåndsspærrene (loft til kip løsning) er det selvfølgelig nødvendigt at vide noget omkring kravene til dampspærre placering, isolering mv. 

Den anvendte spærtype og dens karakteristika til den nye og ændrede loftkonstruktion er:

Hanebåndsspærene har et vandretliggende hanebånd ca. 2/3 oppe af højden for at sikre, at spærene ikke glider fra hinanden og gøre dem stabile for tryk og træk. Oftest er der monteret lodrette skunkstolper (ca. 0,8-1,0 m) nederst, gående fra spæret ned til spærfoden/bjælkelaget.

Bag skunkstolperne opstår der et hulrum, som kaldes skunkrum. Ofte er det muligt at gøre dette tilgængelig for inspektion ved en lem i begge sider.

Udførelsen af den ændrede tag- og loftkonstruktion (når det vælges ikke at udskifte eksisterende tagdækning og lægter) kan opdeles i nogle arbejdsprocesser, som følger; 

 • Nedtagning af eksisterende lofter, evt. dampspærre, forskallingsbrædder og evt. ”gammelt isolering”
 • Ekstra påforing på undersiden af eksisterende spær for tagkonstruktionen etableres
 • Eventuel udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer og vinduer (eller termoruder hvis vinduet´s karm/rammer er i ordentlig stand) til BR10 minimums kravene som er Eref – 10 eller Eref - 33 for vinduer (svarende til et C-mærket vindue) – eller endnu bedre efter de forventelige 2015 krav som er Eref - 0 eller Eref – 17 for vinduer (svarende til et B-mærket vindue) 
 • Skunkvæg efterisoleres ligesom den øvrige konstruktion
 • Dampspærre monteres - vær særlig påpasselig ved tætningen omkring de vandrette hanebåndsbjælker hvor de går gennem den nye dampspærre
 • Sørg for at der plads til ventilation ved skunkrum/tagfod og i/eller ved kippen
 • Evt. ændring af elinstallationer og sidste lag isolering udføres
 • Ovenlys, evt. kviste isættes
 • Indvendig loftsbeklædning på skunk og skråvægge – loft til kip – monteres
Denne procesrækkefølge kan variere fra projekt til projekt og skal tages som et bud på en fornuftig rækkefølge for det praktiske arbejdes udførelse.

Energi og tagkonstruktioner

Fra isoleret hånebåndsloft til meget velisoleret loft til kip.

I de fleste tilfælde vil denne hanebåndsfrilægning med loft til kip betyde en større loftflade, men også reelt betyde et mindre varmetab (energispild) gennem tagkonstruktionen, da der er skærpede krav til isoleringstykkelsen gennem BR10, som vil være gode at efterleve.

Se BR10 – Varmeisolering af bygningsdele 7.3.2 stk.1 Skema over U-værdi.

I forhold til en tagudskiftning hvor kravet nu en U-værdi 0,10 W/m2K som modsvares af ca. 360 mm isolering λ 37, så vil det i forbindelse med en hanebåndsfrilægning og en loft til kip konstruktion

være endnu bedre at se på kravene (2015) for nybygning U-værdi på 0,8 W/m2K som modsvares af en isoleringstykkelse på ca. 455 mm λ 37.

I forbindelse med ventilation af konstruktionen, isoleringen og opbygningen generelt taler man om 2 typer tagkonstruktioner, nemlig:

 • Diffusionsåbent undertag (lodret snit C)
 • Diffusionstæt undertag (lodret snit A+B)

Overordnet snittegning og de 3 principsnit

I forbindelse med ændringen af konstruktionsopbygning indefra til udvendigt tag skal man være opmærksom på, at der er 2 forskellige principper i spil: 

Ved diffusionstæt undertag (med banevarer eller fast undertag – Snit A/B)  er ventilationen direkte over isoleringen.

Ved diffusionsåbent undertag (snit C) foregår ventilation over undertaget, som er placeret direkte over isoleringen.

I forbindelse med denne ændring af konstruktionen vil en påforing på den indvendige side af spærene være nødvendig. Dette for yderligere at kunne øge isoleringstykkelsen, men det ændre ikke på princip-opbygningen bortset fra den øgede påforing.

Uanset hvilken type undertag der er tale om så er afslutningen mod rummene altid den samme - nemlig dampspærre (under forudsætning af at den ligger max. 1/3 del inde i isoleringen fra den varmeside), 50 mm rigler og evt. elektrikerrør på siden af disse samt en loftoverflade i Beklædning Klasse K1 10 D-s2, d2 (tidligere klasse 2 beklædning) fx 13 mm gipsplade.

Bibeholdes den udvendige tagdækning fx teglsten og lægter og ”bygges indad” så kan man i princippet slippe lidt lettere om det rent isoleringsmæssigt da kravene til u-værdierne er mindre end hvis der skal søges byggetilladelse se: 7.3.2 stk.1 Skema over U-værdi 

Gavlene 

Gavlene kan enten være murede gavle, som føres op til underkant tag, eller være udført som en let facadekonstruktion afsluttet og samlet med spærkonstruktionen. Det vil betyde, at man i den nye situation nok vil bibeholde den murede gavl som den er. 

I forbindelse med en let facadegavl vil en renovering og energimæssig forbedring kunne komme på tale, som en:

Let facadegavle har et BR10 krav til u-værdien på 0,15 W/m2K som modsvarer af ca. 265 mm isolering λ 37. BR 15 kravet for nybyg er ca. 0,12 W/m2K som modsvares af ca. 335 mm isolering λ 37 som i denne forbindelse vil være meget fornuftigt at bruge.

 
 
 
 
 
 

Ovenlys

 

I forbindelse med ændringen fra vandret loft til loft til kip er der nu også mulighed for at få ekstra lys ind i rummene på 1. salen. 

Dette kan ske gennem et eller flere ovenlys. Kravene for disse er:

Se BR10 – Varmeisolering af bygningsdele 7.3.2 stk.1 Skema over U-værdi

Der skal ikke ansøges om byggetilladelse for denne type ombygning, og så gælder reglerne for ombygning og udskiftning som siger:

Vinduer Eref min – 33 (som vindues Energimæke C)

Ovenlysvinduer (skrå tage) Eref min – 10

Yderdøre, port, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Uw max. 1,65

Overfladetemperatur på vinduesrammer: min 9.30C

Ovenstående metode kan anvendes som grundlag for opfyldelse af kravene efter BR10. (se også under punktet – udførelse)

Ruderne i vinduet er et kapitel for sig, og orienteringen mod nord eller syd vil betyde, at det er en god energimæssig idé (læs: besparende) at bruge to forskellige funktions rudetyper. Fx. skal man mod nord sørge for at ”holde” varmen inde, og mod syd skal ruden derimod gerne rumme mulighed for lade en vis del af solens varme strømme ind i rummet og efterfølgende holde igen på den.

Ved placering af nye ovenlys er det vigtigt at tage hensyn til dels tagets størrelse og dels vinduesrytmen/inddelingen i facaderne under taget.


Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk