PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Fra gitterspær til en udnyttet tagetage

Gitterspærskonstruktionen er en udbredt tagkonstruktion i Danmark, som giver gode muligheder for at udvide boligen med nogle ekstra kvadratmeter. Læs mere her.
 

Læsetid: ca. 4-5 minutter

Gitterspærskonstruktionen er en udbredt tagkonstruktion i Danmark, og det lille (lavloftede) tagrum udnyttes sjældent til andet end opbevaring. Så ønsker du at udvide dit parcelhus ”opad” med en ny 1. sal til beboelse, vil en hanebåndsspærløsning med loft til kip være et godt alternativ til fx en tilbygning eller flytning til et større hus. 

Det siger lovgivningen

Hanebåndsspær med loft til kip

Gitterspærskonstruktionen er en udbredt tagkonstruktion i Danmark, og det lille (lavloftede) tagrum udnyttes sjældent til andet end opbevaring. Så ønsker du at udvide dit parcelhus ”opad” med en ny 1. sal til beboelse, vil en hanebåndsspærløsning med loft til kip være et godt alternativ til fx en tilbygning eller flytning til et større hus.
Man kan under opbygningen af den nye 1. sal med hanebåndsspær loft-til-kipløsningen, som regel godt blive boende i det eksisterende hus, i det indgrebet ikke altid betyder, at man have ”åbnet” ind til det eksisterende hus.

Hvad angår lovgivningen, så gælder kravene fra Bygningsreglementet 2010 (BR10), men der kan også komme lokalplaner og servitutter i spil, ligesom der gælder regelsæt for evt. bevaringsværdige huse eller fredede huse (fredningsbestemmelser). Alle regler og love skal overholdes.

Det er altid en god ide at forhøre sig hos kommunens tekniske forvaltning om, hvad de kræver af dokumentation til denne form for tilbygning, og om det kræver en byggetilladelse mv.

En ny 1. sal vil kræve en byggetilladelse. Hos den tekniske forvaltning kan man få ansøgningsskemaet og en beskrivelse af hvilke materialer (dokumentation), man skal vedlægge for at opnå byggetilladelse. I rigtig mange kommuner findes ansøgningsskemaet med tilhørende vejledning på kommunens hjemmeside.

Ændring fra gitter- til hanebåndsspær og udnyttelse af en ny 1. sals etage til beboelse kræver særlig ekspertise i forbindelse med ansøgningen til kommunen. Hertil stilles krav dels om statiske ingeniørberegninger, som efterviser, om husets konstruktioner kan bære en ny 1. sal  og dels krav om retningsvisende tegninger og beskrivelser af ombygningen – et godt råd er derfor, at få en arkitekt til at udarbejde materialet.

Download artiklerne:
BR10 krav
Der er nogle krav i BR10, som du skal være opmærksom på:
  • Bebyggelsesprocenten (samlet antal m2) må ikke overstige 25% for lokalplan belagte områder og for øvrige 30% - spørg din kommune.
  • Minimumskravet til loftshøjden på 2,30 m.
  • Specificerede krav til konstruktionernes minimum U-værdi (se afsnittet Energi).
  • Redningsåbninger i alle beboelsesrum – højde- og breddekrav er minimum 1,5 m tilsammen, dog er der krav om en mindste frihøjde på 0,6 m samt en mindste fribredde på 0,5 m.
  • Er der kælder i det eksisterende hus, er der et særligt REI 60 (BD-Bygningsdel 60) krav til etageadskillelsen og til trapperummet mellem kælder og stuetage.
  • Husets samlede vinduesareal må ikke overstige 22% af bygningens opvarmede bruttoetageareal - en varmetabsberegning kan dog tilsikre et større vinduesareal.

Se i øvrigt www.bygningsreglement.dk

Lokalplaner og servitutter

Lokalplaner beskriver kommunens særlige krav i nogle områder. Der kan f.eks være krav om, at tagdækninger (materialet) kun må være i sort naturskifer eller have en specifik type kviste mv.

Servitutter kan bestå af forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, og er et supplement til den gældende lokalplan. 
Servitutter gælder typisk kun for den aktuelle grund (matrikel).

Undersøg derfor hvilke lokalplaner og servitutter der gælder for din grund (matrikel), inden du påbegynder projektet.

Skulle der være forhold som afstedkommer at du ikke umiddelbart kan opfylde krav fra BR10 lokalplan eller servitutkravene, kan der søges dispensation.

Vær opmærksom på at der for såvel bevaringsværdige huse som fredede huse er specielle regler. 

OBS!!!!! Du må IKKE påbegynde arbejdet, inden byggetilladelsen foreligger.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk