PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Sådan monterer du DUKA One ventilationssystem

Et godt indeklima er enormt vigtigt for vores sundhed og velvære, da det er i hjemmet, vi befinder os det meste af tiden. Nutidens boliger er ofte så godt isolerede, at der er brug for at opsætte ventilation til at sikre et behageligt og sundt indeklima. Herunder får du en trin-for-trin-vejledning til, hvordan du monterer en DUKA One ventil korrekt. Fremgangsmåden gælder for alle DUKA et-rums-ventilationssystemer.


Læsetid: ca. 3 minutter.

Hvordan virker DUKA One ventilation?

DUKA One ventilationssystemet monteres i ét rum og består i grove træk af en indendørs del, en veksler i murgennemføringen, en lydisoleringsmåtte, en rørseparator, filtre og en udendørs del. Filtrene beskytter veksleren mod støv og snavs, så genanvendelsen kan fungere optimalt og dermed sørge for den bedst mulige udluftning og energibesparelse. En ventilator på vekslerens udvendige side sikrer ind- og udblæsningen, og hele den udendørs del af ventilationssystemet beskytter mod indtrængning af vand.

Inden du monterer ventilationssystemet

Før du vælger placeringen af dit DUKA One system, skal du tage højde for, hvordan det skal forbindes til el-nettet. Dernæst er det af sikkerhedsmæssige årsager selvfølgelig vigtigt at huske at afbryde strømmen til systemet, når det monteres og i det hele taget vedligeholdes.

Det anbefales altid at læse hele produktmanualen igennem før opsætningen.

Montering af DUKA One ventil

Med DUKA One ventilationsløsningerne kan du nemt få effektiv ventilation uden kompliceret rørføring i hele boligen, da DUKA One monteres direkte i ydermuren.

Installerer du dit ventilationssystem korrekt, vil du hurtigt mærke en forskel. Du sparer ikke alene energi, men holder også luftfugtighed, råd og svamp nede og forbedrer indeklimaet for dig og din familie.
Her er en trin-for-trin-guide til montering af et DUKA One ventilationssystem.

Trin 1
Opmåling

Der skal bores et rundt hul på Ø180 igennem ydervæggen i rummet. Centrum af hullet skal være mindst 20 cm fra væg og loft indendørs og 25 cm fra taget udendørs.

Mål op og markér, hvor du skal bore.

Trin 2
Hulboring

Brug et lille bor til at bore for, dernæst et langt bor til at bore igennem væggen og til sidst en hulsav fra begge sider af ydervæggen.

Trin 3
Rørføring

Støvsug hullet for støv og før røret igennem det borede hul.

Trin 4
Tilpasning af røret

Kort røret af med en sav, hvis det stikker længere ud end 3 mm fra indervæggen og 10 mm fra ydermuren.

Trin 5
Fastgørelse

Du fastgør røret ved hjælp af de medfølgende kiler.

Røret skal have et fald på min. 3 mm ned mod ydermuren, så regn og kondens kan løbe af.

Indsæt kilerne i sprækken omkring røret både indendørs og udendørs, så det sidder godt fast.

Trin 6
Isolering

Fyld sprækken omkring røret ud med PU-skum eller isolering og fjern kilerne.

Trin 7
Fugning

Støvsug sprækken for støv og fug omkring røret, så sprækken dækkes pænt.

Trin 8
Hulboring til inderdel

Brug den medfølgende montageskabelon til at markere, hvor hullerne til montering af inderdelen skal være.

Før el-ledningerne igennem hullet i skabelonen, før du borer de nødvendige huller.

Trin 9
Montering af bagparti

Afmontér fronten på bagpartiet ved at presse på knapperne i siden.

Montér bagpartiet til væggen med de medfølgende skruer.

Trin 10
El-tilslutning af bagparti

Skru den gennemsigtige dækplade af, tilslut enheden og skru pladen på igen.

(Al el-tilslutning skal foretages af en aut. elektriker)

Trin 11
Tilslutning af veksler-enhed

Før veksler-enheden ind i røret med pilen opad.

Tilslut el-forbindelsen med kabelskoen og fastgør ledningen under krogen.

Trin 12
Montering af fronten

Klik fronten på bagpartiet.

Nu er monteringen af inderdelen færdig.

Trin 13
Installering af lyddæmper

Læg den selvklæbende lydisoleringsmåtte ind i røret udefra og klip til, så den passer i dybden.

Trin 14
Indsætning af rørseparator

Læg det nødvendige antal rørseparatorer ind i røret, så det bagerste støder tæt op imod veksler-enheden.

Trin 15
Tilpasning af rørseparator

Sæt stormskærmens bagpart mod facaden og afskær den yderste flamingorørseparator, så den støder imod stormskærmens bagkant.

Trin 16
Hulboring til bagplade

Brug stormskærmens bagplade til at markere på facaden, hvor de 4 huller skal bores.

Bor hullerne 50 mm dybe.

Trin 17
Fastgøring af bagplade

Tag stormskærmens ydre dæksel af ved at trække ud nedefra.

Montér de medfølgende ekspansionsankre i hullerne.

Fastgør bagpladen på muren med de medfølgende skruer.

Trin 18
Montering af dæksel

Sæt dækslet tilbage på bagpladen.

Nu er dit DUKA One ventilationssystem færdigmonteret både inde og ude.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk