PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Er dit hus sikret mod Radon?

Radon er en naturligt fremkommende radioaktiv luftart, som findes i jorden under os – og som kan ophobes i vores huse. Utætheder i boligkonstruktionen og et dårligt indeklima kan betyde høj koncentration af radon i dit hjem, som kan være yderst sundhedsskadeligt selv i små doser og øge risikoen for lungekræft.

Er dit hus sikret mod radon?

Læsetid 4-5 minutter.

I artiklen kan du læse om:

 • Hvad radon er, og hvorfor er det farligt?
 • Hvert femte danske hjem har for høje niveauer af radon
 • Her er problemet størst
 • Så meget radon må der være i indeklimaet
 • Sådan kan du måle radonniveauet i dit hjem
 • Sådan kan du selv reducere radonkoncentrationen i din bolig

Hvad er radon, og hvorfor er det farligt?

Det radioaktive stof radon kan hverken lugtes, ses eller smages. En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at selv ved eksponering af lave doser radon, øges risikoen for lungekræft. Det er derfor vigtigt at vide, hvor stor koncentrationen er i dit hjem for at kunne tage de nødvendige forholdsregler. Et hjem kan ikke blive 100 % radonfrit, men der er flere metoder såsom hyppig udluftning, der kan afhjælpe og sikre, at niveauet af radon i dit hjem ikke bliver for højt.

Ifølge WHO’s internationale kræftforskningsinstitut er radon klassificeret som værende et kræftfremkaldende stof i mennesker og sammenlignes med tobaksrygning og røntgen- og gammastråling. Desuden skriver WHO, at sandsynligheden for at få lungekræft af radon er meget større, hvis man i forvejen er tobaksryger.

Vil du læse mere om radon, så besøg sundhedsstyrelsen.dk.

Hvert femte danske hjem har for høje niveauer af radon

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at det anbefalede max radon niveau (100 Bq/m3) overstiges i mere end 350.000 danske hjem, hvilket svarer til omkring hvert femte hjem. Den største del af radon i hjemmet kommer fra jorden under huset, hvor det trænger ind gennem revner og sprækker i fundamentet og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer. Dette skyldes, at luftrykket i boligen ofte er lavere end under bygningen. Ud over dette varierer koncentrationen i jorden også, alt efter hvor i Danmark man bor. Jord, der er meget ler- og granitholdig, udleder meget radon til luften.

Er dit hjem bygget efter kravene til bygningsreglementet, BR10, vil risikoen for høje koncentrationer af radon være lavere. BR10 siger: ”Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3”.

Du kan få et estimeret overblik over koncentrationsniveauet af radon i dit hjem her.

Det anbefales dog at foretage målinger, da dette er den mest præcise metode.

Her er problemet størst

 • Etplanshuse har større risiko for at have høje koncentrationer af radon, da det kan trænge direkte op i huset.
 • Kældre har ofte et højt indhold af radon, da de er tæt på jorden. Det er derfor en god idé at måle radon niveauer i kælderrum, der bliver brugt til længere ophold såsom kontor eller værelse til beboelse.
 • Utætheder i konstruktion mod jorden kan gøre det lettere for radon at komme ind i dit hjem.

Så meget radon må der være i indeklimaet

Radon niveauer måles i Bq/m3 (becquerel pr. kubikmeter), og i bygningsreglementet, BR10, har man valgt at inddele radonniveauet i tre klasser med konkrete forslag til, hvad man kan gøre inden for hver klasse.

Under 100 Bq/m3 - Indholdet er ikke for højt, og du kan derfor vælge at nøjes med hyppig udluftning, som også generelt er med til at sikre et sundt indeklima.

Mellem 100 og 200 Bq/m3 - Er dette tilfældet, anbefaler Energibestyrelsen, at der laves forbedringer i dit hjem for at nedbringe det til et acceptabelt niveau på under 100 Bq/m3. Der findes flere måder, hvorpå du kan sænke koncentrationen bl.a. ved at forbedre ventilationen og tætne ved revner og sprækker i fundamentet og kældergulve samt utætheder ved rørgennemføringer.

Over 200 Bq/m3 - Har du et meget højt koncentrationsniveau af radon i dit hus, kan det være nødvendigt med omfattende tiltag for at sikre et sundt indeklima. En måde at gøre det på kan være at bygge et radonsug. Et radonsug er en effektiv måde at udligne trykket mellem boligen og jorden og er derfor en meget effektiv måde at reducere radonkoncentrationen i hjemmet. At etablere et radonsug kan koste mellem 10.000 og 50.000 kr.

Radonsug illustreret Radonsug

Du kan læse mere om radonsug på bolius.dk/saadan-virker-et-radonsug.

Sådan kan du måle radonniveauet i dit hjem

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med fx dosimetre. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden - derfor bør måling af radon ske over mindst to måneder i fyringssæsonen.

Bestilling af udstyr til at foretage radonmålinger kan med fordel gøres på Bolius.dk, hvor du får 10 % i rabat.

En radonmåling vil typisk komme til at koste 500 - 1.000 kr.

Sådan kan du selv reducere radonkoncentrationen i din bolig med radonsikring

 • Du kan sikre terrændækkets lufttæthed mod jord.
 • Du kan øge ventilationen i boligen.
 • Du kan reducere undertrykket i boligen med et radonsug.
 • Har du hus med krybekælder eller kælder, kan du med fordel sørge for, at der er god ventilation under boligens gulv.

Reducér radonkoncentrationen i din bolig med Duka One Pro

Når du skal nedbringe niveauet af radon i din bolig, er der forskellige hjælpemidler, du kan tage i brug.

Det gælder om at sikre udskiftning af luften i det ramte område. Det kan du naturligvis gøre ved ofte at lufte ud. På lang sigt vil konstant udluftning dog gå hen og blive en dyr affære, da du ved udluftning mister varmen i dit hus. Du kan i stedet bruge et varmegenvindingssystem som f.eks. Duka One Pro. Et varmegenvindingssystem fungerer ved skiftevis at indblæse og udsuge luften i rummet. Varmen fra boligen bliver således brugt til at varme den nye luft, der bliver blæst ind i rummet. På den måde får du frisk luft ind - uden at varmeregningen stiger. Duka One Pro kan købes til alle rum i din bolig, så hele dit hus bliver så godt som radonfrit.

Hvis ikke du ønsker at anvende et varmegenvindingsanlæg, kan du alternativt:

Sikre terrændækkets lufttæthed mod jorden. Du skal altså lægge en radonmembran på boligens fundament eller lignende. Denne mulighed passer bedst, hvis du står og skal bygge et nyt hus. I sådan et tilfælde kan radonspærre være et fint alternativ eller supplement til ventilation

Reducér undertrykket i boligen med radonsug

Et radonsug er ligeledes en bekostelig affære som renoveringsprojekt. Her skal der installeres en brønd under terrændækket, hvorved der kan suges luft væk under boligens gulv.


Tilmeld nyhedsbrev

Kilder

Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen.dk
WHO: WHO Handbook On Indoor Radon - A Public Health Perspective
Radonguiden fra Boligejer.dk: Radonguiden.dk
Bygningsreglementet Radon: Bygningsreglementet.dk
Bolius Radonfrit Hjem: bolius.dk/radonfrithjem

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

Relaterede produkter

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk