PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Håndværkerfradrag - Hvilke fradrag kan du få?

Der er mange penge at spare ved at bygge energirigtigt i 2019. Inden du starter dit byggeprojekt eller renovering er det vigtigt at få overblik over, hvilke fradrag du kan få. Læs her hvordan du kan spare penge på dine boligforbedringer

Håndværkerfradrag - renovering og istandsættelse

Læsetid 3-4 minutter

De vigtigste ændringer - samlet ét sted

Reglerne for håndværkerfradrag og serviceydelser er ændret, og det kan være svært at gennemskue, hvilke fradrag du kan få med de nye regler. Derfor har vi samlet de vigtigste ændringer, så du nemt kan overskue, hvad du kan få fradrag for. Vi forklarer de mest relevante fradrag for private boligejere, fritidsboliger, lejere og andelshavere, og for folk i ejerlejligheder.
Du kan læse mere om: 
Fradrag for istandsættelse af køkken og bad er fjernet, da fokus er på grønne ydelser.

HUSK AT

 • Betale elektronisk for arbejdet (ydermere skal den være inddelt i udgifter til hhv. materialer og arbejdsløn)
 • Indberette det til SKAT

Hvem kan få fradrag?

Det samlede fradragsbeløb gælder pr. person over 18 år i husstanden. For serviceydelser kan du få 6.100 kr. og for håndværkerydelser 12.200 kr. Sammenlagt er det et fradragsbeløb på 18.300. kr. pr. person pr. år.
Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi er de eneste, som kan dele fradraget, uanset hvem der har betalt for ydelserne. Beløb overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, dvs. at I hver især skal indtaste jeres andel.
 
Hvis der søges fradrag for ydelser på helårsbolig, gælder det, at man i perioden, arbejdet blev udført, skal have boet på adressen. Har du både helårs- og fritidsbolig, er det samlede beløb, der kan søges, stadig 18.300 kr.
 
Fritidsboliger er også omfattet af håndværkerfradraget. Dog er der visse betingelser som du kan læse mere om på SKATs hjemmeside. Du finder linket i bunden af artiklen.
 
Lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder har også mulighed for fradrag, dog forudsat at du overholder tre betingelser:
 1. Du skal selv betale for arbejdet
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)
 3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført

Hvilke ydelser er godkendte for fradrag i 2019Håndværkerfradrag: renovering og ombygning

Hvad indeholder håndværkerfradraget?

Håndværkerfradraget er tiltænkt grønne ydelser, såsom energiforbedringer og klimatilpasning. For at gøre det mere overskueligt er dette inddelt i områder, som beskrives i følgende afsnit.
Når det drejer sig om energitilskud hører det under området energirenovering og energibesparelse, hvor der kan søges fradrag for følgende ydelser:
 • Isolering af loft og tag
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
Læs mere om energirenovering og se besparingseksempler her.
 
Under energiforsyning hører følgende:
 • Installation, reparation eller udskiftning på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedel
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumpe
 • Installation eller forbedring af ventilation 
Ved klimatilpasning:
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner
Desuden gives der fradrag til en række andre grøn vedligehold såsom:
 • Radonsikring vha. radonsug
 • Afmontering af eksisterende brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra træ)
Der gives også fradrag ved tilslutning af bredbånd på egen grund.

Hvad indeholder serviceydelser?

Inden for serviceydelser kan du få fradrag for:
 • Almindelig rengøring
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde m.m.
Alle punkterne er yderligere beskrevet på SKATs egen hjemmeside.

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk