PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Montering af regnvandskassette

Hvert år falder der i gennemsnit 100.000 liter regnvand på et ”almindeligt” tag. En del af regnvandet kan sagtens genbruges til f.eks. havevanding, og resten kan løbe i en faskine – en sivebrønd – og derved spare det lokale rensningsanlæg.


Læsetid: ca. 1-2 minutter

Nemme at håndtere

En kassette vejer kun 7 kg, til trods for at den kan rumme næsten 200 liter vand, og én kassette kan afvande et tagareal på 29 m2 - hvis jorden i øvrigt er tilstrækkelig porøs. Regnvandet ledes direkte fra tagnedløbet gennem en tagbrønd og ud i kassetterne. Kassetterne kan stables i lag, og de skal dækkes med et jordlag på mindst 40 cm (minimum 80 cm hvis der er ”trafik”). 

Det kræver tilladelse

Inden du går i gang med gravearbejdet, skal du kontakte teknisk forvaltning i din kommune og høre, om de tillader brugen af faskiner i forbindelse med bortledning af regnvand. Udover tilladelse fra kommunen er der en række afstandskrav, der skal overholdes: afstand til andre bygninger og til skel 2 meter, og afstand til beboelse eller til bygning med kælder 5 meter.

Guide

Trin 1

Hvis tagnedløbet i forvejen er sluttet til en tagbrønd, kan du montere røret til kassetterne direkte fra tagbrønden. Skær tilslutningshullet i kassetten til med en skarp hobbykniv. Du skal bruge en ”overgang”, et tilslutningsstykke, der kan forbinde røret fra tagbrønden med selve kassetten. 
 
 
 

Trin 2

Inden du anbringer kassetterne i jorden, skal udgravningen fores med et lag geotekstil, som skal forhindre jord i at trænge ind i kassetterne.
 

 

Trin 3

Sidste led i monteringen er tilslutning af regn-vandsrøret i regnvands-kassetten. Husk også at pakke rørtilslutningen ind i geotekstil.
 

 

Trin 4

Til sidst pakkes regnvandskassetterne ind i geotekstil, så de er beskyttet mod jord på alle sider, inden der fyldes efter med jord.

 
 

Dette må du selv gøre

Du må godt selv stå for det meste af arbejdet; det gælder f.eks. udgravning og montering/placering af regnvandskassetterne. Hvis tagbrønden også har forbindelse til den offentlige kloak, må du ikke selv ændre på brønden - det vil sige skifte den eller tilslutte faskinen - det er en opgave for en autoriseret kloakmester. 

Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk