PRODUKTER

Viser af produkter SE ALLE

ARTIKLER

Viser af artikler SE ALLE

LOKALSIDER

Viser af lokalsider SE ALLE
0

Forebyg mod vandskader

Vil du undgå vandskader i forbindelse med skybrud og heftige regnbyger, så er det en god idé at montere regnvandskassetter. Se mere her!

 

Læsetid: ca. 3-4 minutter

Vildere, varmere, vådere vejr 

For blot få år siden, var oversvømmelser noget, vi læste om fra fjerne og eksotiske lande. Nu er det efterhånden blevet hverdagskost på vores egne breddegrader – lige uden for døren, eller endnu værre inde i huset!
 
Pludselige skybrud, med halve eller hele måneders nedbør på minutter, stiller store krav til vores kloaksystemer, ofte så store at det nogle gange går helt galt; oversvømmede haver og entreer, og kældre hvor snavset kloakvand har ødelagt store værdier! 
 
Heldigvis behøver det ikke at gå så galt, der er nemlig flere måder at sikre sig mod vejrguderne.
 

To slags vand

Når huse og kældre bliver oversvømmet, kan vandet komme to steder fra: overfladevand, det vil sige regnvand, der samler sig omkring huset og trænger ind, simpelthen fordi det ikke kan nå at ”løbe væk” i tide. Problemerne med overfladevand af denne art kan være store og ødelæggende nok i sig selv, men endnu værre er dog den anden slags vand, nemlig kloakvand der løber ”baglæns”, fordi belastningen er så stor på det ofte alt for dårligt dimensionerede, offentlige kloaksystem. Og det kræver næppe den store fantasi at forestille sig, hvordan kælderen tager sig ud, hvis det meste af nabolagets toiletindhold pludselig står i en halv meters højde i kælderen!

Sådan sikrer du dig mod vandskader

Problemerne med de store vandmængder skal løses på to forskellige måder; afhængig af om det drejer sig om overfladevand eller kloakvand.

Overfladevand giver normalt ikke problemer, hvis det bare kan løbe væk af sig selv, lige så hurtigt som regnen falder. Sker det ikke, kan du hjælpe vandet på vej ved at lave en regnvandsfaskine. I store træk handler det om at grave et (stort) hul i jorden og placere regnvandskassetter i hullet. Vand fra tag og tagrende samles så i kassetterne, hvor det stille og roligt efterhånden løber ned i jorden. En regnvandskassette rummer tæt ved 200 liter vand, og den kan afvande et tagareal på næsten 30 m2.

Placering og montering af regnvandsfaskinen er både nemt og hurtigt, og det er et arbejde du godt må udføre selv. Der er dog regler om bl.a. afstande fra huset, der skal overholdes, og du skal også tjekke med kommunen, om de tillader brug af regnvandsfaskiner.
En anden måde at sikre hurtig afvanding er at erstatte større flisebelægninger omkring huset med fx græsplæne eller ærtesten, som hurtigere leder vandet væk.

Kloakvand giver de største skader, derfor gælder det om at sikre, at vand slet ikke kan løbe ”baglæns”. Det kan gøres rigtig effektivt med enten et højtvandslukke, som monteres ved et enkelt afløb eller toilet. Højtvandslukket åbner, når vandet skal løbe ud i kloakken, men lukker effektivt, hvis vandet prøver at løbe den gale vej. Der skal monteres et højtvandslukke for hvert afløb, der er i ”risiko-gruppen”.
Man kan også montere et særligt højtvandslukke i den brønd, der samler kloakvandet uden for huset, og når den lukker, hvis vandet står højt i kloakken, sikrer den altså hele huset på én gang! Denne type er forsynet med alarm med lys og lyd.
Det gælder for højtvandslukke og arbejdet med kloakken, at det kun må udføres af en aut. kloakmester.
 

Montering af regnvandskassetter - Sådan gør du

De er nemme at håndtere. En kassette vejer kun 7 kg, til trods for at den kan rumme næsten 200 liter vand, og én kassette kan afvande et tag­areal på 29 m2 - hvis jorden i øvrigt er tilstrækkelig porøs. Regnvandet ledes direkte fra tagnedløbet gennem en tagbrønd og ud i kassetterne. Kassetterne kan stables i lag, og de skal dækkes med et jordlag på mindst 40 cm (minimum 80 cm hvis der er ”trafik”).

Trin 1

Hvis tagnedløbet i forvejen er sluttet til en tagbrønd, kan du montere røret til kassetterne direkte fra tagbrønden. Skær tilslutningshullet i kassetten til med en skarp hobbykniv. Du skal bruge en ”overgang”, et tilslutningsstykke, der kan forbinde røret fra tagbrønden med selve kassetten.  


 

Trin 2

Inden du anbringer kassetterne i jorden, skal udgravningen fores med et lag geotekstil, som skal forhindre jord i at trænge ind i kassetterne.
 
 


Trin 3

Sidste led i monteringen er tilslutning af regnvandsrøret i regnvandskassetten. 
Husk også at pakke rørtilslutningen ind i geotekstil.
 
 


Trin 4

Til sidst pakkes regnvands­kassetterne ind i geotekstil, så de er beskyttet mod jord på alle sider, inden der fyldes efter med jord.
 
 

Montering af regnvandskassetter kræver tilladelse

Inden du går i gang med gravearbejdet, skal du kontakte teknisk forvaltning i din kommune og høre, om de tillader brugen af faskiner i forbindelse med bortledning af regnvand. 
Udover tilladelse fra kommunen er der en række afstandskrav, der skal over­holdes: afstand til andre bygninger og til skel 2 meter, og afstand til beboelse eller til bygning med kælder 5 meter.

FAKTA

Hvad siger forsikringsselskabet

De mange oversvømmelser har givet forsikringsselskaberne en del grå hår og en forringet økonomi, og det bryder de sig selvfølgelig ikke om. Derfor stiger mange husforsikringer, især i de meget ”våde postnumre”. Men ikke nok med de stigende præmier. Nogle selskaber stiller også højere krav - især hvis forsikringen har været i brug flere gange i forbindelse med oversvømmelse. Det kan fx være krav om at undgå visse typer organiske byggematerialer, og de kan finde på at stille krav om montering af fx højtvandslukke.

5 gode råd

  • Anbring sarte ting (fx bøger og papir) i kælderen hævet minimum 50 cm over gulvet - fx på træpaller.
  • Spar på de såkaldte organiske materialer i kælderen, fx trægulve og gipsplader. Pudsede (beton)vægge er meget bedre end vægge beklædt med plader, og klinker/fliser er meget bedre end trægulve.
  • Et omfangsdræn virker som en underjordisk tagrende og kan håndtere selv meget store regnmængder, der enten ledes til kloak eller regnvandskassetter.
  • Overvej at anlægge et såkaldt regnvandsbed, en lille ”havedam” på et lavere liggende sted, som ”opmagasinerer” overskud af overfladevand.
  • Læs mere om oversvømmelser og klimatilpasning på www.vandibyer.dk 


Var artiklen god?

0
0

Del artiklen

XL-BYG Webshop ApS
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 36452943 | Tel.: +45 70264219 | Email: websupport@xl-byg.dk
Telefontid: Man.- tors. kl. 9.00-16.00 | Fre. 9.00-15.00
XL-BYG a.m.b.a. (Kædekontor)
Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand
CVRnr.: 26864100 | Tel.: Find XL-BYG | Email: info@xl-byg.dk
Åbningstider: Man.- tors. kl. 8.00-16.00 | Fre. 8.00-15.30
Luk
Luk