XL-BYG logo

Artikel

Trainee-dag 2023

På den årlige traineedag indbydes alle trainees til en dag, hvor de bliver udfordret på samarbejdsevner med andre trainees i forskellige discipliner. De skal vise mod, overblik og teamwork, når de sammen med kollegaer skal bygge en tømmerflåde og ro 200 meter. De skal turde overvinde deres egne grænser, når de kravler i højden, kører på ATV og ligger i skjul på paintball-banen.